Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Zuid West Nederland

Terug naar alle locaties

Woon je in de regio Zuid West Nederland en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 – 54 78 70.

Stichting Schuilplaats biedt hulpverleningsgesprekken voor mensen uit Zuid West Nederland die niet terecht kunnen op  de andere locaties uit deze regio. De gesprekken vinden plaats in Ridderkerk of Sliedrecht.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Financiële bijdrage

Stichting Schuilplaats ontvangt financiële steun van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

Stichting Schuilplaats is genoodzaakt om de eigen bijdrage te verhogen ten opzichte van voorgaande jaren. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen voor de hulpverlening in Midden Nederland:

  • Individuele gesprekken : € 45,00 per gesprek
  • Relatiegesprekken : € 55,00 per gesprek.

Hiermee draag je samen met kerken en particulieren bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Zuid West Nederland’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers