Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Veluwe

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in Regio  Veluwe en wil je je aanmelden of informatie opvragen over onze christelijke hulpverlening? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten Regio Veluwe? Of  wil je op andere dagen  dan de openingstijden hulp ontvangen? Dan kun je terecht bij een van de andere regio's.

Voor  algemene informatie over tarieven zie   Financiën en Vergoedingen.

Regio Veluwe

Algemene regionale informatie

Regio Veluwe is voortgekomen uit de locatie DMW Apeldoorn. Sinds 1 januari 2016 heeft Stichting Schuilplaats een hulpverleningslocatie in Apeldoorn. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Apeldoorn werd mede mogelijk gemaakt door participerende kerken in Apeldoorn die het werk ondersteunden. De gesprekken vinden op dit moment plaats op een tijdelijke gesprekslocatie, de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn. We hopen t.z.t. een nieuwe gesprekslocatie te openen in deze regio.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 55,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 65,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draag je samen met de participerende kerken bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Locatie Apeldoorn

Algemene lokale informatie en financiële bijdrage

Indien je in Apeldoorn woont of lid bent van één van de kerken in Apeldoorn betaal je een gereduceerd tarief van €25,00 per gesprek. Dit wordt mogelijk gemaakt door structurele bijdrage van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn en giften van overige kerken in Apeldoorn.

Giften

Je steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Veluwe'. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Medewerkers


Janike

Psychosociaal hulpverlener

Regio Veluwe