Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Veluwe

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in Regio  Veluwe en wil je je aanmelden of informatie opvragen over onze christelijke hulpverlening? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten Regio Veluwe? Of  wil je op andere dagen  dan de openingstijden hulp ontvangen? Dan kun je terecht bij een van de andere regio's.

Voor  algemene informatie over tarieven zie   Financiën en Vergoedingen.

Regio Veluwe

Algemene regionale informatie

Regio Veluwe is voortgekomen uit de locatie DMW Apeldoorn. Sinds 1 januari 2016 heeft Stichting Schuilplaats een hulpverleningslocatie in Apeldoorn. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Apeldoorn werd mede mogelijk gemaakt door participerende kerken in Apeldoorn die het werk ondersteunden.

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Stichting Schuilplaats ontvangt financiële steun van kerken en particulieren uit de regio die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.  De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur

Locatie Apeldoorn

Algemene lokale informatie en financiële bijdrage

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Op de locatie waar u hulp krijgt is er sprake van reductie op de kostprijs. U betaalt € 25,00 per uur vanwege lokale of regionale bijdrage van kerkelijke gemeenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door o.a. een structurele bijdrage van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn en giften van overige kerken in Apeldoorn.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Giften

Je steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Veluwe'. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Medewerkers


Janike

Psychosociaal hulpverlener

Regio Veluwe