Hulpaanbod

Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Bekijk ons aanbod van christelijke hulp.

Individuele begeleiding

In individuele gesprekken met mensen van alle leeftijden inventariseren wij de problemen, zoeken we naar de oorzaken, ondersteunen we mensen bij het vinden van (nieuwe) manieren om met hun problemen om te gaan en geven we concrete adviezen.

Relatietherapie

Door middel van relatiegesprekken waar beide partners aan deelnemen helpen wij om samen beter met elkaar te communiceren, daardoor elkaar weer te gaan begrijpen en weer betrouwbaar te worden voor elkaar. Lees meer over onze hulp bij relatieproblemen.

Familie- & Gezinstherapie

Soms brengen ruzie, verwijten en verschil van mening veel verwijdering in gezinnen en families. Al is dat vaak niet gemakkelijk, wij willen ons inzetten voor herstel van vertrouwen. We doen dat door het voeren van gesprekken met gezinnen en familieleden. Soms eerst apart van elkaar, maar altijd met het doel om weer gezamenlijk in gesprek te komen.

Jeugdproblemen

Tieners en opgroeiende jongeren komen soms lastige hobbels tegen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Afhankelijk van de wens van de jongere voeren wij individuele gesprekken of  gesprekken waarbij ouders of vrienden aanwezig zijn. Lees meer over onze hulp voor jongeren.

Opvoedingsondersteuning

Ouders helpen wij bij vragen over de opvoeding door middel van opvoedingsondersteuning. Bij voorkeur betrekken we daarbij zo mogelijk zowel de vader als de moeder.

Cursussen en gespreksgroepen

Een deel van de hulp die wij bieden vindt plaats in groepsverband. De deelnemers aan een cursus leren van elkaar en stimuleren elkaar. Voor verschillende soorten problemen zijn er cursussen beschikbaar, zie hiervoor ons cursusaanbod.

EMDR behandeling 

Met EMDR kan de vastgelopen verwerking van het trauma weer op gang geholpen worden. De therapeut vraagt om terug te denken aan de pijnlijke gebeurtenis waarbij de cliënt met de ogen de vingerbewegingen van de therapeut volgt.   Door de oogbewegingen wordt het natuurlijk verwerkingssysteem gestimuleerd. Hierdoor zal tijdens de behandeling de pijnlijke herinnering haar kracht en emotionele lading verliezen.

Hulpvraag door ambtsdrager

Een ambtsdrager staat dicht bij mensen en komt veel situaties tegen in zijn kerkelijke gemeente. In het bieden van goede pastorale zorg kan een ambtsdrager voor ingewikkelde vragen komen te staan. Vanuit onze deskundigheid en onze ervaring met psychosociale en relationele problematiek geven wij ambtsdragers graag zorgvuldig advies.

Zij kunnen geheel anoniem en vrijblijvend met ons overleggen. Meer over ons advies aan ambtsdragers.

Neem contact met ons op, of stel je vraag via het formulier rechts op deze pagina.

Neem vrijblijvend contact op met Stichting Schuilplaats