Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Doetinchem

Terug naar alle locaties

Woont u in de regio Achterhoek en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen?   Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten de regio Achterhoek? Dan kunt u terecht bij de locatie   Noord-Nederland of Midden-Nederland.

DMW Achterhoek

Stichting Schuilplaats heeft per 1 juli 2015 een hulpverleningslocatie geopend in Doetinchem. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Achterhoek wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende diaconale gelden vanuit diverse kerkelijke gemeenten en giften van donateurs uit de regio. Stichting Schuilplaats geeft in dit project ruimte aan gezamenlijke participatie met andere christelijke hulpverleningsorganisaties. Schuilplaats heeft in de Achterhoek een samenwerkingsverband met de ‘initiatiefneemster’ van het project, drs. Elly Donswijk van PVCH ‘De Vlinder’. De gesprekken vinden plaats in de Nederlands Gereformeerde Kerk van Doetinchem.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Achterhoek worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in de Achterhoek, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Er is daarnaast sprake van een eigen financiële bijdrage voor de hulpverlening van € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Achterhoek’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.