Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Noord-Nederland

Terug naar alle locaties

Op dit moment is er vanuit Stichting Schuilplaats geen  hulpverleningsaanbod vanuit Staphorst voor de regio Noord Nederland. Bent u woonachtig in de regio Noord-Nederland en heeft u hulp nodig? U kunt bij ons terecht op de locatie Veenendaal. Bel hiervoor naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 – 54 78 70.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financiële bijdrage

Stichting Schuilplaats ontvangt bijdragen van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen en dit werk financieel willen steunen. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 35,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 45,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draagt u, samen met de kerken en particulieren, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op:  NL18 INGB 0001341400  ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Noord Nederland’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.