Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Utrecht

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Voor informatie en/of hulpvragen is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur.  Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur zijn we beperkt bereikbaar en krijg je de mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Wij hebben 3 gesprekslocaties voor deze regio: Huizen,  Scherpenzeel/Renswoude en Woudenberg.

Regio Utrecht

Woon je in de regio Utrecht en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70. Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Algemene regionale informatie

Stichting Schuilplaats biedt hulpverlening aan mensen uit Regio Utrecht. De gesprekken vinden plaats op één van de drie gesprekslocaties.

Financiële bijdrage

In de regio Utrecht is de eigen bijdrage € 67,50 per uur. Dit wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, whatsapp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener. Hiermee draag je, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Locatie Huizen

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats is in 2020 een hulpverleningslocatie gestart in Huizen. Nadat het Christelijk Maatschappelijk Werk van Amaris (CMW) eind 2019 gestopt is, wil Stichting Schuilplaats graag voorzien in behoefte aan psychosociale hulpverlening en ondersteuning. Na overleg met diverse betrokkenen heeft in eerste instantie de burgerlijke gemeente van Huizen ons een subsidie toegekend voor 8 uur per week om deze stap (pilot) mogelijk te maken. Nadat bleek dat de subsidie in 2021 niet verlengd zou worden vanwege bezuinigingen, zijn we op zoek gegaan naar samenwerking met kerken. We zijn dankbaar dat o.a. de diaconie van de PKN hervormde gemeente een samenwerking is aangegaan met Stichting Schuilplaats. Hierdoor is het mogelijk om psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing aan te blijven bieden voor alle inwoners van Huizen.

Financiële bijdrage

Om de hulpverlening van DMW Huizen mogelijk te maken geldt er vanaf 1 maart 2021 een eigen bijdrage van €25,00 per uur. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je, zodat we samen  naar een oplossing kunnen zoeken.

Locatie Scherpenzeel / Renswoude

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 2013 een hulpverleningslocatie geopend in Scherpenzeel . DMW Scherpenzeel / Renswoude wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van kerken en de burgerlijke gemeenten. De gesprekken vinden plaats in 'De Ruif' op locatie in Scherpenzeel.

Financiële bijdrage

Voor DMW Scherpenzeel ontvangen we een structurele bijdrage van de PKN Hervormd Scherpenzeel, de Hersteld Hervormde gemeente Scherpenzeel-Renswoude en de burgerlijke gemeente Scherpenzeel. De gesprekken zijn daardoor voor jou als inwoner van Scherpenzeel kosteloos.

In 2020 ontvingen we ook subsidie van de burgerlijke gemeente Renswoude, waardoor de inwoners van gemeente Renswoude ook kosteloos begeleidingsgesprekken hebben gekregen. Vanaf 1 juni 2021 ontvangen wij  helaas geen subsidie meer van de burgerlijke gemeente Renswoude waardoor de eigen bijdrage  voor de inwoners van de gemeente Renswoude in  principe gelijk is aan de eigen bijdrage van de Regio Utrecht.

Wanneer je buiten Scherpenzeel of Renswoude woonachtig bent en niet kerkelijk of economisch verbonden bent, is de eigen bijdrage gelijk aan de eigen bijdrage van Regio  Utrecht.

Locatie Woudenberg

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 1999 een hulpverleningslocatie geopend in Woudenberg. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Woudenberg wordt mede mogelijk gemaakt door een structurele bijdrage van verschillende kerken uit Woudenberg. De gesprekken vinden plaats in  het gebouw van de Maranathakerk.

Financiële bijdrage

Voor DMW Woudenberg ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeente uit Woudenberg . Daarnaast geldt er een  eigen  bijdrage   € 25,00 per uur. Hiermee draag je samen met de participerende kerken bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Wanneer je buiten Woudenberg woonachtig bent en niet kerkelijk of economisch verbonden , is de eigen bijdrage gelijk aan de tarieven die gelden voor regio Utrecht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Regio Utrecht

Je kunt een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Utrecht’.

Locatie Huizen

Je kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘gift DMW Huizen’. Hiermee steun je het werk van DMW Huizen.

Locatie Scherpenzeel / Renswoude

Je kunt een gift overmaken op: NL28 RABO0355135078 van de Diaconie Hervormde gemeente Scherpenzeel onder vermelding van 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Scherpenzeel'.

Locatie Woudenberg

Je kunt een gift overmaken op: NL75 RABO 0372 4005 23 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg onder vermelding van ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Woudenberg’.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën en Vergoedingen.

Medewerkers


Christine

Psychosociaal hulpverlener

Regio Utrecht

Henriëtte

Psychosociaal hulpverlener

Regio Utrecht