Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Stage/afstuderen

Stichting Schuilplaats / DMW is een overzichtelijke, dynamische organisatie met een boeiende en uitdagende werk- en leeromgeving. We willen de verantwoordelijkheid dragen om mee te werken aan goed opgeleide psychosociale hulpverleners. We vinden het belangrijk om studenten de mogelijkheid te bieden om bij ons stage te lopen.

Het hulpaanbod van Stichting Schuilplaats/ DMW is gericht op psychosociale problematiek, vooral van volwassenen, maar ook van jongeren. De hulpvragen kunnen divers en complex zijn wat de stage emotioneel zwaar kan maken en confronterend kan zijn voor persoonlijke kwetsbaarheden. We vragen van stagiaires bereidheid om open te zijn over persoonlijke moeiten of over belasting vanuit het ouderlijk gezin of over ervaring in de geschiedenis. Je krijgt vanuit de organisatie intensieve en persoonlijke begeleiding. Het doel is om het mooiste uit de student te halen en de innerlijke krachten te ontdekken en deze aan te boren en te ontwikkelen.

In principe biedt Stichting Schuilplaats elk schoolseizoen twee stageplaatsen aan, dit is echter onder meer afhankelijk van de vraag of de juiste begeleiding geboden kan worden en of er voldoende ruimte is. De stageplaatsen zijn locatie Sliedrecht en locatie Veenendaal. De voorkeur gaat uit naar de volgende type stages:

  • Voor locatie Veenendaal: een derde- of vierdejaars student van de deeltijdopleiding HBO-MWD / Social Work – Minor GGZ, voor maximaal 2 stagedagen per week; (Schoolseizoen 2022 – 2023 is er geen stageplaats beschikbaar in Veenendaal)
  • Voor locatie Sliedrecht: een derde- of vierdejaars student van de opleiding HBO-MWD / Social Work – Minor GGZ, voor maximaal 4 stagedagen per week; (Schoolseizoen 2022 – 2023 is er geen stageplaats beschikbaar in Sliedrecht)

Locatie Sliedrecht: Een stageplaats voor het nieuwe schoolseizoen 2022-2023  willen we in overweging nemen!

In plaats van een stage is het ook mogelijk om werkervaring op te doen. Hiervoor dient de student of afgestudeerde een bij het werkveld passende (voor)opleiding te hebben gevolgd. In overleg gaan we kijken of en welke mogelijkheden we hebben.

Begin maart wordt het aantal beschikbare stageplaatsen voor het nieuwe schooljaar vastgesteld en uiterlijk eind maart worden de potentiële kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien je interesse hebt, kun je de aanvraag voor een stageplaats / werkervaringsplaats mailen naar: info@stichtingschuilplaats.nl Wil je daarbij aangeven wat je motivatie is om de aanvraag te doen bij onze organisatie en voor welke locatie de aanvraag geldt? Daarbij ontvangen we graag je CV.