Goeree-Overflakkee

Woont u op Goeree-Overflakkee en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318-54 78 70.

DMW Goeree-Overflakkee

DMW Goeree-Overflakkee is een gezamenlijk initiatief van Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Schuilplaats in samenwerking met participerende kerken op Goeree-Overflakkee. De kerken signaleerden een grote behoefte aan christelijk psychosociale hulpverlening. Het DMW voorziet in deze behoefte, waarbij Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Schuilplaats als gecertificeerde, christelijke hulpverleningsorganisaties de uitvoering van de hulpverlening voor hun rekening nemen. 


Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Goeree-Overflakkee vindt u onder Aanmelden en werkwijze.


Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de andere locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod


Financiële bijdrage

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Goeree-Overflakkee zijn € 85,00 per gesprek (per uur). Indien u lid bent van één van de participerende kerken krijgt u een reductie op de kosten, waardoor u € 40,00 per gesprek (per uur) betaald. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69RABO0393311988  van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Goeree-Overflakkee’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!
Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Contactgegevens

DMW Goeree-Overflakkee
Ring 13
3241 CR  MIDDELHARNIS
Telefoon: 0318 – 547870 (voor informatie en advies)

Locatie en routebeschrijving

DMW Goeree-Overflakkee is gevestigd in verenigingsgebouw ‘De Hoeksteen’, van de PKN, hervormde gemeente Middelharnis. De ingang van de gesprekslocatie bevindt zich aan de voorkant van het verenigingsgebouw. U kunt parkeren op één van de parkeerplaatsen nabij het verenigingsgebouw.

Foto De Hoeksteen - DMW Goeree-Overflakkee