Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Goeree-Overflakkee

Terug naar alle locaties

Woont u op Goeree-Overflakkee en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten Goeree-Overflakkee? Dan kunt u terecht bij de regio Zuid-West Nederland.

DMW Goeree-Overflakkee

Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Goeree-Overflakkee is een gezamenlijk initiatief van Stichting De Vluchtheuvel en Stichting Schuilplaats. DMW Goeree-Overflakkee wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van kerken op Goeree-Overflakkee.  De gesprekken vinden plaats in verenigingsgebouw ‘De Hoeksteen’, van de PKN, hervormde gemeente Middelharnis. De ingang van de gesprekslocatie bevindt zich aan de voorkant van het verenigingsgebouw. U kunt parkeren op één van de parkeerplaatsen nabij het verenigingsgebouw.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financiële bijdrage

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Goeree-Overflakkee zijn € 85,00 per gesprek (per uur). Indien u lid bent van één van de participerende kerken krijgt u een reductie op de kosten, waardoor u € 40,00 per gesprek (per uur) betaald. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Goeree-Overflakkee’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.