Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Financiën en vergoedingen

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een zogenaamde eerstelijnsorganisatie en moet dus vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Reguliere instellingen voor het AMW worden bekostigd door de Burgerlijke Gemeenten. Wij zijn echter voor ons bestaan in grote mate afhankelijk van particuliere giften, kerkelijke collectes en donateurs. Draagt u het werk van Stichting Schuilplaats ook een warm hart toe, dan kunt u uw gift overmaken op: bankrekeningnummer NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘gift Stichting Schuilplaats’. Hiermee maakt u het mogelijk dat er in Nederland hulp en ondersteuning wordt verleend vanuit een christelijke identiteit!

Financiële eigen bijdrage

Voor diverse hulpverleningslocaties zijn we genoodzaakt om aan de hulpvrager een financiële eigen bijdrage te vragen. Voor andere hulpverleningslocaties zijn er voldoende financiële middelen ter beschikking gesteld door kerken en burgerlijke gemeenten, waardoor een eigen bijdrage niet noodzakelijk is. Voor de actuele stand van zaken omtrent een financiële eigen bijdrage verwijzen we u naar de desbetreffende hulpverleningslocatie op deze website onder locaties.

De werkelijke kosten van de hulpverlening liggen aanzienlijk hoger dan de eigen bijdragen. We stellen het zeer op prijs wanneer u in de gelegenheid bent om daarnaast een gift over te maken. Het rekeningnummer waar u uw gift op over kunt maken vindt u bij de diverse hulpverleningslocaties.

Zorgverzekeraar Prolife

Stichting Schuilplaats heeft een goede samenwerking met Prolife. Indien u bij hen verzekerd bent met een aanvullende verzekering wordt de hulpverlening conform de verzekeringsvoorwaarden vergoed. De hulpverlener kan u hierover informeren.

Keurmerk Christelijke Zorg

Een keurmerk voor christelijke zorg? Ja, dat bestaat. Uw geloof en levensovertuiging omvatten belangrijke overtuigingen, waarden en normen, die u wellicht wilt delen met een hulpverlener. Dan is het belangrijk dat een zorgverlener uw geloof erkent en herkent. Alleen dan is het mogelijk om u volledig te begrijpen en u op passende wijze te helpen.

Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg waarin eveneens aandacht besteed kan worden aan uw christelijke levensovertuiging. Het bespreken van geloofskwesties vindt echter alleen plaats als u dit zelf wenst. Stichting Schuilplaats heeft dit Keurmerk Christelijke Zorg.

Andere zorgverzekeraars

Indien u aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u op eigen initiatief proberen de kosten van de hulpverlening vergoed te krijgen bij uw zorgverzekering. Het is aan de zorgverzekering of zij de kosten (deels) zullen vergoeden. U kunt hiervoor bij de hulpverlener een declaratieformulier aanvragen met daarop de kosten van de hulpverlening.

No-Show kosten

Het kan gebeuren dat er een afspraak geannuleerd moet worden om bepaalde redenen. Wanneer u of jij de afspraak wilt annuleren, horen we dat graag zo spoedig mogelijk en niet later dan 48 uur voor de geplande afspraak. Hierbij geldt ziekte als overmacht.

Wanneer het gesprek binnen 48 uur geannuleerd wordt, zijn we genoodzaakt om no-show kosten van €25,00 in rekening te brengen, omdat het binnen zo’n korte tijd lastig is een andere afspraak in te plannen.

We hopen op uw  en jouw begrip!