Christelijke hulpverlening Veenendaal

Woont u in Veenendaal en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen over onze christelijke hulpverlening? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 54 78 70.

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Veenendaal kunt u ook vinden onder Aanmelding en werkwijze op onze website.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod.

Financiële bijdrage

Voor DMW Veenendaal ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente, Hersteld Hervomde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente uit Veenendaal . Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 35,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 45,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0,39 per gereden kilometer.

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op:
NL69 RABO 0393 3119 88 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Veenendaal’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.


Neem contact op met locatie Veenendaal

Contactgegevens

Bezoekadres:
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal 


Postadres:
Postbus 7
3900 AA Veenendaal