Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Veenendaal

Terug naar alle locaties

Woont u in Veenendaal en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen over onze christelijke hulpverlening? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten Veenendaal? Dan kunt u terecht bij de regio Midden Nederland.

DMW Veenendaal

Stichting Schuilplaats heeft in 2012 een hulpverleningslocatie opgericht in Veenendaal. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Veenendaal wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van de  verschillende kerken uit Veenendaal. De gesprekken vinden plaats aan de Kerkewijk 115 in Veenendaal.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financiële bijdrage

Voor DMW Veenendaal ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente, Hersteld Hervomde Gemeente en de Gereformeerde Gemeente uit Veenendaal . Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 35,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 45,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0,39 per gereden kilometer.

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op  NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Veenendaal’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.