Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Noord Nederland

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in de provincie Friesland, Groningen of Drenthe en je wil informatie of je hebt een hulpvraag dan kun je ons    contactformulier  gebruiken.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen op 0318-547870. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen vragen wij je de voicemail in te spreken. Wij bellen dan zo snel mogelijk terug.  Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Algemene informatie

Schuilplaats wil psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing beschikbaar stellen aan inwoners van Noord-Nederland. Door een grote gift uit Groningen is het mogelijk gebleken om dit te realiseren. De hulpverlening wordt aangeboden vanaf onze locatie in Staphorst. De gesprekken kunnen ook online plaatsvinden, door een van de hulpverleners van Stichting Schuilplaats, als de reisafstand naar Staphorst te groot is of de persoonlijke situatie daarom vraagt.

Financiële bijdrage

In regio Noord-Nederland geldt (door de grote gift) een gereduceerde eigen bijdrage van € 42,50,- per uur. Dit wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, whatsapp en de daarbij noodzakelijke verslaglegging), in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener. Hiermee draag je, samen met de giftgever, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om het bovenstaande bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk in Noord-Nederland is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Noord-Nederland’. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we je naar   Financiën en Vergoedingen.

Medewerkers


Henrieke

Psychosociaal hulpverlener

Regio Staphorst

Regio Noord Nederland