Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Kwaliteit en Keurmerken

Stichting Schuilplaats werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Dit wordt door het externe certificeringsbureau Lloyds's beoordeeld. De organisatie is gecertificeerd volgens de ISO 9001/2015 normering.

Stichting Schuilplaats ziet het certificaat als een erkenning voor de wijze waarop zij hulp verleent aan cliënten. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belangen van de cliënt centraal, is de informatie helder, gestructureerd en worden afspraken nagekomen. Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van een digitaal kwaliteitssysteem, waarin alle procedures, documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.

Stichting Schuilplaats draagt daarnaast het Keurmerk christelijke zorg.  Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg met aandacht voor uw christelijke levensovertuiging.  Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt u rekenen op de volgende principes:

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen zij naar de Bijbel als Woord van God.
  • In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.

Wilt u meer weten? Klik hier.