Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Staphorst

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Woon je in Staphorst of in de regio (o.a. Zwolle, Kampen, Urk en Hardenberg) en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Regio Staphorst

Algemene regionale informatie

Stichting Schuilplaats ontvangt financiële steun van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

Financiële bijdrage

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individuele begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten heeft gevraagd van de hulpverlener.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

DMW Staphorst

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 2008 een hulpverleningslocatie geopend in Staphorst op initiatief van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Staphorst wordt de laatste jaren grotendeels gefinancierd door de burgerlijke gemeente van Staphorst. De Hervormde Gemeente ondersteunt deze locatie door middel van een werkgroep. De gesprekken vinden plaats in het Carinova gebouw in Staphorst.

Financiële bijdrage

De hulp die DMW Staphorst verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de Burgerlijke Gemeente van Staphorst.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

U kunt een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Staphorst’.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers


Esther

Psychosociaal hulpverlener

Regio Staphorst

Toke

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener

Regio Staphorst