Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Staphorst

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Voor informatie en/of hulpvragen kun je ons   contactformulier  gebruiken.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen op 0318-547870. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen vragen wij je de voicemail in te spreken. Wij bellen dan zo snel mogelijk terug.  Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Financiële bijdrage

Stichting Schuilplaats heeft een samenwerking met de burgerlijke gemeente Staphorst  waardoor  de gesprekken kosteloos zijn. De volgende kerkelijke gemeenten ondersteunen het werk van  Stichting Schuilplaats in Staphorst:

  • Hersteld hervormde gemeente  Staphorst
  • Oud Ger.  Gem. Rouveen

Regio Staphorst (m.u.v. inwoners gemeente Staphorst)

In de regio Staphorst is de eigen bijdrage € 85,00 per uur. Wanneer jouw kerklijke gemeente met ons een hulpverleningsovereenkomst heeft, wordt je eigen bijdrage gereduceerd naar € 42,50 per uur. Met de volgende kerkelijke gemeente in deze regio heeft Schuilplaats een hulpverleningovereenkomst afgesloten:

  • Hersteld hervormde gemeente Nieuw Leusen

De eigen bijdrage wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, whatsapp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om het bovenstaande bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor  worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Je kunt een gift overmaken op: NL18INGB0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Regio Staphorst'. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën  en Vergoedingen.

Medewerkers


Jacolien

Psychosociaal hulpverlener

Regio Staphorst

Esther

Psychosociaal hulpverlener

Regio Staphorst

Henrieke

Psychosociaal hulpverlener

Regio Staphorst

Regio Noord Nederland