Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Financiën en vergoedingen

Op de meeste locaties van Stichting Schuilplaats vragen we een eigen bijdrage voor de begeleidingsgesprekken. We zijn een professionele organisatie waardoor er kosten verbonden zijn aan de hulpverlening. Hieronder leggen we uit wat de reden daarvan is en hoe we hiermee om gaan.

Kosten voor professionele psychosociale hulpverlening

De hulpverleners van Stichting Schuilplaats zijn minimaal HBO geschoolde medewerker om de juiste kwaliteit te kunnen bieden. Mensen met een hulpvraag verkeren veelal in een kwetsbare situatie, waar we uiterst zorgvuldig mee om willen gaan om een passende hulpaanbod te kunnen doen, op basis van professionele kennis, vaardigheden en inzet van de juiste methodieken. Naast deze personele kosten voor de geschoolde hulpverleners, hebben we ook andere noodzakelijke kosten:

  • We dienen administratieve ondersteuning te bieden voor salarisverwerking, facturatie en accountantscontroles.
  • We willen aan de wet- en regelgeving houden, waarvoor we een kwaliteitssysteem hebben wat jaarlijks onafhankelijk getoetst wordt door een auditor van LRQA (waarborgen kwaliteit).
  • We gebruiken daarnaast het cliëntregistratiesysteem Central Station van SimacTriangle om op een efficiënte en zorgvuldige wijze om te gaan met de registratie van de cliëntgegevens en gespreksverslagen.
  • We gebruiken ICT systemen, huren kantoorlocaties, zetten interne audits in voor kwaliteitsverbetering, doen aan publiciteit (nieuwsbrief Perspectief en Social Media), etc.

Bij elkaar vormt het bovenstaande de belangrijkste posten voor de kostprijs van onze organisatie. We zijn hier transparant over: zie de jaarrekening op onze website.

No-show kosten

Het kan gebeuren dat er een afspraak geannuleerd moet worden om bepaalde redenen. Wanneer u of jij de afspraak wilt annuleren, horen we dat graag zo spoedig mogelijk en niet later dan 48 uur voor de geplande afspraak. Hierbij geldt ziekte als overmacht.

Wanneer het gesprek binnen 48 uur geannuleerd wordt, zijn we genoodzaakt om no-show kosten van €25,00 in rekening te brengen, omdat het binnen zo’n korte tijd lastig is een andere afspraak in te plannen.

Inzet giften

Als christelijke organisatie ontvangen we gelukkig giften van kerken en particulieren die ons werk voor de kwetsbare medemens steunen. Voor ons zijn deze giften uitermate belangrijk, omdat we daarmee de eigen bijdrage en ons kostendekkende uurtarief voor cliënten zo laag mogelijk  kunnen houden. Zonder deze giften is het eigenlijk niet mogelijk om als (kleinere) christelijke organisatie bestaansrecht te hebben in Nederland. We stellen het daarom zeer op prijs wanneer mensen ons werk willen steunen middels een financiële gift.

Inkoop kerken en burgerlijke gemeenten

In onze visie is de samenwerking tussen psychosociale hulpverlening en de kerken en/of burgerlijke gemeente heel helpend en gunstig voor de client. Wanneer kerken en/of burgerlijke gemeente ons werk inkopen, wordt de kostprijs financieel gedekt (geheel of gedeeltelijk) en verlaagt dat de eigen bijdrage voor cliënten aanzienlijk. Hoe dat eruit ziet kan dus per kerkelijke en burgerlijke gemeente verschillen. Daarnaast kunnen we binnen de samenwerking ook het netwerk van een kerkelijke gemeenten en/of het netwerk van zorgaanbieders in zetten ten gunste van de begeleiding aan cliënten.

Declaratie zorgverzekeraar(s)

Stichting Schuilplaats heeft een goede samenwerking met de Christelijke Zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt bij hen verzekerd is met een aanvullende verzekering wordt de hulpverlening conform de verzekeringsvoorwaarden vergoed. Ook bij zorgverzekeraar Care4life is vergoeding mogelijk volgens de eigen voorwaarden. Om dit mogelijk te maken investeren wij als organisatie in het mogen dragen van het Certificaat Christelijke Zorg, wat een voorwaarde is om te kunnen declareren bij deze zorgverzekeraars.

Andere zorgverzekeraars bieden helaas geen mogelijkheden tot vergoeding van de hulpverlening. Dit komt, omdat veel zorgverzekeraars eisen stellen die per jaar en per zorgverzekeraar verschillen wat extra hoge kosten met zich meebrengt. In onze visie investeren we liever in goede cliëntbegeleiding dan in het moeten voldoen aan allerlei verschillende eisen van zorgverzekeraars waar veel kosten mee gemoeid zijn.

De hoogte van de eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage wordt dus beïnvloed door de bovenstaande elementen. Wij zullen alles in het werk stellen om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden, maar zijn daarvoor afhankelijk van giften en van samenwerking met kerken en burgerlijke gemeente.

Het belang van solidariteit

Samen kunnen we zorg dragen dat psychosociale hulpverlening vanuit een christelijke levensbeschouwing beschikbaar blijft in Nederland voor mensen in nood. Deze vorm van solidariteit is een uitdrukkingsvorm van het liefdesgebod van Christus: via de solidariteit zetten we ons in voor de naaste in nood. Het is ingegeven door het scheppingsidee dat we met elkaar verbonden zijn en voor elkaar verantwoordelijkheid dragen. We hebben het leven gekregen en dat is niet onze verdienste. Als het leven ons dan is gegeven is, worden we ook opgeroepen om het zelf door te geven aan anderen en zorg te dragen voor anderen. En, we kunnen opeens ook zelf in een situatie komen dat we zelf hulp en ondersteuning nodig hebben. Hoe mooi is het dan als er christelijke hulpverlening beschikbaar is!