Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Cursus Gespreksgroep Rouw

Terug naar alle cursussen

Leren leven met de dood

Vind je het erg lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van een dierbare? Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en vinden anderen eigenlijk dat je weer verder moet? Heeft je verdriet veel invloed op je geloofsbeleving? Er kunnen zoveel vragen zijn.Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Rouw’ biedt je deze mogelijkheid.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw verlieservaring en worden er handvatten gegeven hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Gesprek, steun en aandacht voor elkaar hebben een belangrijke plaats in de bijeenkomsten.

THEMA’S

  • Rouw en rouwverwerking
  • Emoties en gevoelens
  • Zingevingsvragen
  • Hoe betrek ik mijn kinderen / dierbaren bij mijn verdriet?
  • Onbegrip vanuit de omgeving
  • Omgaan met ‘feest’dagen
  • Zorg voor jezelf
  • Toekomstperspectief

Data nieuwe gespreksgroepen Rouw

Stichting Schuilplaat heeft diverse locaties in het land waar regelmatig een gespreksgroep Rouw van start gaat. Op dit moment staan er een aantal in de planning. Wanneer de data bekend zijn, worden deze gepubliceerd op onze website. Heb je interesse in deelname aan een gesprekgroep Rouw? Dan kun je alvast je interesse aan ons kenbaar maken, zodat we kunnen beoordelen welke locatie voor jou in aanmerking komt. Tevens kun je jezelf aanmelden, zodat je persoonlijk geïnformeerd wordt wanneer een nieuwe gesprekgroep Rouw van start gaat.

Gespreksgroep Rouw in Apeldoorn

In het voorjaar start er een gespreksgroep Rouw in Apeldoorn. Gespreksgroep rouw start op dinsdagavond 19 maart 2024 om 19.00-20.30 uur.  De daaropvolgende avonden vinden plaats op 2 april,  16 april, 14 mei, 28 mei en 11 juni.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier rechts op de pagina.