Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Cursus Gespreksgroep Rouw

Terug naar alle cursussen

Leren leven met de dood

Vind je het erg lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van een dierbare? Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en vinden anderen eigenlijk dat je weer verder moet? Heeft je verdriet veel invloed op je geloofsbeleving? Er kunnen zoveel vragen zijn.Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Rouw’ biedt je deze mogelijkheid.

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw verlieservaring en worden er handvatten gegeven hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Gesprek, steun en aandacht voor elkaar hebben een belangrijke plaats in de bijeenkomsten.

THEMA’S

  • Rouw en rouwverwerking
  • Emoties en gevoelens
  • Zingevingsvragen
  • Hoe betrek ik mijn kinderen / dierbaren bij mijn verdriet?
  • Onbegrip vanuit de omgeving
  • Omgaan met ‘feest’dagen
  • Zorg voor jezelf
  • Toekomstperspectief

Data nieuwe gespreksgroepen Rouw

Stichting Schuilplaat heeft diverse locaties in het land waar regelmatig een gespreksgroep Rouw van start gaat. Op dit moment staan er een aantal in de planning. Wanneer de data bekend zijn, worden deze gepubliceerd op onze website. Heb je interesse in deelname aan een gesprekgroep Rouw? Dan kun je alvast je interesse aan ons kenbaar maken, zodat we kunnen beoordelen welke locatie voor jou in aanmerking komt. Tevens kun je jezelf aanmelden, zodat je persoonlijk geïnformeerd wordt wanneer een nieuwe gesprekgroep Rouw van start gaat.

Gespreksgroep Rouw in Veenendaal

Bij voldoende aanmeldingen start op dinsdagmiddag van 15.00-16.30  uur gespreksgroep Rouw in Veenendaal.  Je kunt je aanmelden via het contactformulier.  Voor deze cursus geldt het huidige tarief van  € 55,- per bijeenkomst.

Gespreksgroep Rouw in Staphorst

Bij voldoende aanmeldingen start op woensdagmorgen 24 april van 9.30 -11.00  uur  uur gespreksgroep Rouw in Staphorst . De daaropvolgende ochtenden vinden plaats op  15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni en 10 juli.  Je kunt je aanmelden via het contactformulier.  Voor de  inwoners  van de gemeente Staphorst is de  cursus kosteloos voor deelnemers buiten de gemeente  Staphorst geldt het huidige tarief van  € 55,- per bijeenkomst.

Gespreksgroep Rouw in Sliedrecht

Bij voldoende aanmeldingen start op dinsdagmorgen 24 september van 9.30 -11.00  uur  uur gespreksgroep Rouw in Sliedrecht . De daaropvolgende ochtenden vinden plaats op  8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november en de laatste overeenkomst wordt in overleg gepland.  Je kunt je aanmelden via het contactformulier.  Voor inwoners van  Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is deze cursus kosteloos voor deelnemers buiten deze regio geldt het huidige tarief van  € 55,- per bijeenkomst.