Gespreksgroep rouw

Het verlies van een partner door overlijden is ingrijpend. Het kan helpend zijn om hierover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Een gespreksgroep over rouw en rouwverwerking biedt u deze mogelijkheid.

Het doel van de gespreksgroep

Door in de gespreksgroep uw ervaringen, verdriet en emoties te delen, kunt u herkenning en erkenning vinden. De groep is erop gericht elkaar te steunen en te stimuleren het verlies te leren hanteren en verder te komen in het rouwproces.


Voorwaarde voor deelname

De groep is bedoeld voor mensen van wie hun partner minimaal drie maanden geleden is overleden en die over de eerste schok van het overlijden heen zijn. Voordat u gaat deelnemen aan de gespreksgroep is er een gesprek met de maatschappelijk werker(s) die de groep gaat/gaan begeleiden. Zo kunt u duidelijkheid krijgen over werkwijze van de gespreksgroep en kennis maken met de begeleider(s). Er komt ook aan de orde wat u kunt verwachten van de groep en wat de groep van u kan verwachten.

Het is belangrijk dat u wilt praten over uw verlies en ook open staat voor ervaringen van de andere deelnemers.


Thema's van de groepsbijeenkomsten

De thema’s die zullen worden besproken zijn o.a.:

  • rouw en verliesverwerking
  • emoties en gevoelens
  • zingevingsvragen
  • hoe betrek ik mijn kinderen bij mijn verdriet
  • onbegrip vanuit de omgeving
  • onvrede over dingen die gebeurden vóór het overlijden
  • omgaan met ‘feest’dagen
  • zorg voor jezelf
  • gebruiken van bestaande (en evt. nieuwe) relaties
  • toekomstperspectief


Opzet van de groep

In de gespreksgroep is plaats voor vijf tot tien deelnemers en de groep wordt begeleid door een (of twee) maatschappelijk werker(s) van Stichting Schuilplaats/Diaconaal maatschappelijk werk.

Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende, interkerkelijke instelling voor bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening. Het christelijk geloof heeft daarom ook een duidelijke plek binnen de gespreksgroep rouw.

Er zijn tien bijeenkomsten van ieder 2 uur. Informatie over de kosten voor deelname kunt u bij ons opvragen. De gespreksgroep rouw wordt gegeven in Veenendaal en in Sliedrecht. Bij voldoende aanmeldingen zal de groep van start gaan.


Wanneer?

Bij voldoende aanmeldingen start de gespreksgroep in Sliedrecht.
Klik hier voor meer informatie.

Kosten 

De kosten voor de gespreksgroep zijn 150 euro voor 6 bijeenkomsten. In een aantal plaatsen wordt de cursus vergoed vanuit de subsidie van de burgerlijke gemeente. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Aanmelden

Aanmelden kan op de volgende manieren:

• Telefonisch op werkdagen tussen 8.30 en 10:00 uur. Bel het algemeen advies-en informatienummer: 0318-547870. U krijgt dan een hulpverlener van Stichting Schuilplaats of het Diaconaal Maatschappelijk Werk aan de telefoon.

• Via het contactformulier of email info@stichtingschuilplaats.nl

Meld u aan of vraag om meer informatie