Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Online hulpverlening

Bij online hulpverlening ligt het accent op meer inzet van digitale hulpmiddelen bij het begeleidingstraject. Er zijn diverse redenen te bedenken waarom je een voorkeur kunt hebben voor online hulpverlening. Momenteel bieden wij de mogelijkheid om hulp en advies te geven via e-mail  en Teams.

We streven ernaar om ook de online begeleiding zo persoonlijk mogelijk te houden. Daarom kunnen er in overleg ook een aantal face to face gesprekken gepland worden. Deze combinatie wordt ‘blended hulpverlening’ genoemd. ‘Blended’ staat voor de afwisseling tussen face-to-face gesprekken en online hulpverlening.

Zo werkt online hulpverlening

1

Aanmelding

Iedere werkdag tijdens het telefonisch spreekuur zit er een hulpverlener klaar om je te woord te staan. Ook kun je je vraag per mail aan ons stellen.

2

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek kijken we met jou naar je hulpvraag. Je krijgt helder wat er speelt, wat je wilt bereiken en wat wij kunnen bieden.

3

Begeleiding

Tijdens een aantal sessies ga je aan de slag met je doelen, zowel online als face to face. Of je werkt samen met je partner aan je relatie. Je krijgt meer inzicht in jezelf of je relatie en wordt praktisch aan het werk gezet.

4

Evaluatie

Tijdens het traject evalueren we regelmatig: zijn je doelen al behaald en zo nee, wat is er verder nog nodig?

5

Nazorg

Als je doelen zijn bereikt bieden we je een nazorggesprek, waarin je dat wat je hebt geleerd weer even kunt opfrissen.

6

Heb je hulp nodig?

Neem nu vrijblijvend contact met ons
op voor een kennismakingsgesprek.

Contact