Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Trauma & angst

Gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Soms zijn de gebeurtenissen zo schokkend, dat op eigen kracht verwerken niet (voldoende) lukt. Gedacht kan worden aan seksueel misbruik, verkeersongeval, misdrijf, geweld. Maar ook bijvoorbeeld aan het niet gezien zijn door ouders, een verbroken relatie, een nare ervaring op het werk of een pestverleden. Soms is het een eenmalige pijnlijke en schokkende gebeurtenis, soms duurt het jarenlang.

Beelden van de schokkende gebeurtenis of het trauma blijven zich opdringen (bijvoorbeeld in dromen of herbelevingen), soms zijn er schrikreacties, worden bepaalde situaties vermeden of ontstaan angst- en paniekklachten. Het kan ook voorkomen dat uit onvoldoende verwerkte gebeurtenissen chronische pijn, depressie of verslaving ontstaat. Herkent u zich hierin? Mogelijk is een EMDR behandeling geschikt voor u!

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode waarbij oogbewegingen gestimuleerd worden tijdens het ophalen van herinneringen. Het doel is om het natuurlijk verwerkingssysteem te activeren, waardoor schokkende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, zodat de klachten die hieruit voortkomen verminderen of vaak zelfs volledig verdwijnen. EMDR is een kortdurende therapievorm die snel resultaat geeft. Soms is een enkele behandeling al voldoende, soms zijn een paar behandelingen nodig.

EMDR en christelijk geloof?

Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat EMDR iets te maken heeft met hypnose en om deze reden niet verantwoord of zelfs occult zou zijn. Dit is absoluut niet het geval. Bij EMDR blijft de cliënt volledig bij het bewustzijn en worden geen suggesties opgedrongen. Binnen een EMDR behandeling bij Stichting Schuilplaats worden ook geloofsaspecten betrokken, is er aandacht voor geloofsvragen en voor de christelijke identiteit. Om deze reden kan EMDR bij Schuilplaats een meerwaarde hebben boven EMDR bij een reguliere organisatie.

Werkt EMDR?

Ja, EMDR werkt! Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan en uit de resultaten blijkt dat bij zowel eenmalig als langdurig trauma, schokkende ervaringen verwerkt kunnen worden waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.

Neem contact op!

Aanmelden voor EMDR?

Stichting Schuilplaats biedt op de locatie Veenendaal en Sliedrecht EMDR behandelingen aan.

Al in een begeleidingstraject bij Stichting Schuilplaats/DMW?

Uw hulpverlener kan u adviseren om een EMDR-traject te volgen. U wordt dan verwezen naar de EMDR-therapeut van Stichting Schuilplaats voor de EMDR-behandeling(en). Mocht aanvullend nog begeleiding nodig zijn dan vervolgt u het traject bij de hulpverlener waarbij u het traject bent gestart.

Nog geen begeleidingstraject bij Stichting Schuilplaats?

Meldt u dan aan op locatiepagina Veenendaal of Sliedrecht, en in een intakegesprek zal met u bekeken worden of EMDR een geschikte behandelvorm voor u is. In overleg wordt daarna het EMDR-traject gestart.

Kosten EMDR?

De EMDR-behandeling vindt plaats door de EMDR-therapeut van Stichting Schuilplaats op de locatie Veenendaal of Sliedrecht. De kosten van de EMDR-behandeling(en) zijn: € 60,- per uur. Een behandeling duurt circa 1,5 uur. Veelal zijn 1 á 2 behandelingen voldoende. Het intakegesprek en de eventuele vervolggesprekken na de EMDR behandeling vinden plaats met de hulpverlener van de locatie van uw woonplaats, tegen het voor die locatie geldende eigen bijdrage. Ga voor meer informatie naar onze locatie-pagina.