Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Trauma & angst

Gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in je leven. Soms zijn de gebeurtenissen zo schokkend, dat het je niet voldoende lukt om ze op eigen kracht te verwerken. Gedacht kan worden aan seksueel misbruik, verkeersongeval, misdrijf, geweld. Maar ook bijvoorbeeld aan het niet gezien zijn door ouders, een verbroken relatie, een nare ervaring op het werk of een pestverleden. Soms is het een eenmalige pijnlijke en schokkende gebeurtenis, soms duurt het jarenlang.

Beelden van de schokkende gebeurtenis of het trauma blijven zich aan je opdringen (bijvoorbeeld in dromen of herbelevingen). Soms heb je schrikreacties, vermijd je bepaalde situaties of heb je angst- en paniekklachten. Het kan ook voorkomen dat je door onverwerkte gebeurtenissen chronische pijn, depressie of verslaving hebt ontwikkeld. Herken je je hierin? Mogelijk is een EMDR behandeling geschikt voor jou!

Wat is EMDR?

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode waarbij oogbewegingen gestimuleerd worden tijdens het ophalen van herinneringen. Het doel is om het natuurlijk verwerkingssysteem te activeren, waardoor schokkende gebeurtenissen verwerkt kunnen worden, zodat de klachten die hieruit voortkomen verminderen of vaak zelfs volledig verdwijnen. EMDR is een kortdurende therapievorm die snel resultaat geeft. Soms is een enkele behandeling al voldoende, soms zijn een paar behandelingen nodig.

EMDR en christelijk geloof?

Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat EMDR iets te maken heeft met hypnose en om deze reden niet verantwoord is, of zelfs occult zou zijn. Dit is absoluut niet het geval. Bij EMDR blijft de cliënt volledig bij het bewustzijn en worden geen suggesties opgedrongen. Binnen een EMDR behandeling bij Stichting Schuilplaats worden ook geloofsaspecten betrokken, is er aandacht voor geloofsvragen en voor de christelijke identiteit. Om deze reden kan EMDR bij Schuilplaats een meerwaarde hebben boven EMDR bij een reguliere organisatie.

Werkt EMDR?

Ja, EMDR werkt! Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan en uit de resultaten blijkt dat bij zowel eenmalig als langdurig trauma, schokkende ervaringen verwerkt kunnen worden waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.

Herken je jezelf of anderen in dit verhaal? Neem contact met ons op, of meld je aan voor onze (online) christelijke hulpverlening.

Aanmelden voor EMDR?

Stichting Schuilplaats biedt op de locatie  Sliedrecht EMDR behandelingen aan.   Helaas kunt u zich momenteel niet aanmelden voor EMDR in verband met een lange wachtlijst. Excuxes voor het ongemak.

Al in een begeleidingstraject bij Stichting Schuilplaats/DMW?

Je hulpverlener kan jou adviseren om een EMDR-traject te volgen. Je wordt dan verwezen naar de EMDR-therapeut van Stichting Schuilplaats voor de EMDR-behandeling(en). Mocht aanvullend nog begeleiding nodig zijn dan vervolg je het traject bij de hulpverlener waarbij je het traject bent gestart.

Nog geen begeleidingstraject bij Stichting Schuilplaats?

Meld je dan aan op locatiepagina  Sliedrecht, en in een intakegesprek zal met jou bekeken worden of EMDR een geschikte behandelvorm voor je is. In overleg wordt daarna het EMDR-traject gestart.

Kosten EMDR?

De EMDR-behandeling vindt plaats door de EMDR-therapeut van Stichting Schuilplaats in Sliedrecht. De kosten van de EMDR-behandeling(en) zijn vanaf 1  januari 2022 € 95,- per uur. Een behandeling duurt circa 1,5 uur. Veelal zijn 1 á 2 behandelingen voldoende. Het intakegesprek en de eventuele vervolggesprekken na de EMDR behandeling vinden plaats met de hulpverlener van de locatie van uw woonplaats, tegen het voor die locatie geldende eigen bijdrage. Ga voor meer informatie naar onze locatie-pagina.