Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Rotterdam

Terug naar alle locaties

* I.v.m. zwangerschapsverlof van mw. B. Roorda neemt voor de regio Rotterdam/Gouda tijdelijk waar dhr. T. Wendt. Daarnaast is ook J. van Baaren werkzaam voor de regio Rotterdam/Gouda.

Informatie en aanmelden

Woon je in Regio Rotterdam en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 – 54 78 70. De gesprekken vinden plaats in Ridderkerk of Sliedrecht.

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Regio Rotterdam

Algemene regionale informatie

Regio Rotterdam ontvangt financiële steun van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

Financiële bijdrage

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Wanneer je lid bent van de   PKN hervormde gemeente Ridderkerk,  Hersteld Hervormde Kerk  uit Ridderkerk,   Gereformeerde Gemeente in Nederland uit 's-Gravendeel  of van  de Gereformeerde Gemeente   uit Krimpen a/d  IJssel, krijg je een reductie op de kosten en is de eigen bijdrage € 40,00 per gesprek.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Hiermee draag je samen met de participerende kerken bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Regio Rotterdam

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Regio Rotterdam’.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers


Jojanneke

Psychosociaal hulpverlener

Regio A&V

Regio Rotterdam

Regio Gouda

Theo Wendt

Psychosociaal hulpverlener

Regio Noord-Brabant

Regio Rotterdam

Regio Gouda

Bernadine

Psychosociaal hulpverlener | Regio Gouda & Rotterdam

Regio Rotterdam