Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Rotterdam

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in Regio Rotterdam en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 – 54 78 70. De gesprekken vinden plaats in Ridderkerk of Sliedrecht.

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

DMW Regio Rotterdam

Algemene regionale informatie

Stichting Schuilplaats Regio Rotterdam ontvangt financiële steun van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

Financiële bijdrage

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 55,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 65,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draag je samen met de participerende kerken bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Locatie Ridderkerk

Algemene  lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 1998 een hulpverleningslocatie geopend in Ridderkerk. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Ridderkerk is mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van de PKN in Ridderkerk en giften van overige donateurs uit de regio. De gesprekken vinden plaats in gebouw Obadja, Schepenstraat 4 in Ridderkerk.

Financiële  bijdrage

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 55,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 65,00 voor relatiegesprekken. Wanneer je lid bent van de PKN hervormde gemeente Ridderkerk krijgt je een reductie op de kosten en is de eigen bijdrage € 40,00 per gesprek.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!  Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Regio Rotterdam

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Regio Rotterdam’.

Locatie Ridderkerk

U kunt een gift overmaken op NL23 RABO0355462931 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Ridderkerk’.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers