Christelijke hulpverlening Apeldoorn


Woont u in de regio Apeldoorn en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Bel dan 0318 - 54 78 70 (algemeen advies- en informatienummer) of  06 – 19 58 41 22 (specifiek DMW Apeldoorn). Verdere informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Apeldoorn vindt u onder Aanmelden en werkwijze.


DMW Apeldoorn

Stichting Schuilplaats heeft per 1 januari 2016 een hulpverleningslocatie geopend in Apeldoorn, genaamd DMW Apeldoorn. Stichting Schuilplaats heeft onderzoek gedaan en constateerde een (toenemende) behoefte aan identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening. DMW Apeldoorn wordt mede mogelijk gemaakt door een structurele bijdrage van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn en giften van overige kerken en donateurs in Apeldoorn. De gesprekken worden gehouden in de kelder van het kerkgebouw van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn (ingang aan de achterzijde van kerk).

 

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina zorgaanbod

Werktijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur. In onderling overleg zijn er mogelijkheden om afspraken te maken in de avonduren.


Financieel ondersteunen

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Apeldoorn worden (deels) gedragen door de diaconieën van participerende kerken in Apeldoorn en regio, door giften en zo mogelijk door subsidie van de burgerlijke gemeente. Daarnaast is er vanaf 1 oktober 2017 sprake van een eigen financiële bijdrage voor nieuwe cliënten. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is vanaf dat moment € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69RABO0393311988  van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Apeldoorn’. Hartelijk dank ! Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank! Meer informatie over Financiën. 
Contactgegevens

Zonnedauw 8
7322 EC Apeldoorn


ebenhaezeker apeldoornNeem contact op met locatie Apeldoorn