Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Noord-Brabant

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in de gemeente Altena, gemeente Zaltbommel of één van hun kernen en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70. Woon je buiten de genoemde gemeenten, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur zijn we beperkt bereikbaar en krijg je de mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

DMW Noord-Brabant

Algemene lokale informatie

De gesprekken vinden plaats aan de Kerkstraat 75 in Sprang Capelle. Je kunt parkeren op het kerkplein van de Hervormde Kerk te Sprang. De gesprekslocatie bevindt zich achter de woning van Kerkstraat 77. Je loopt rechts van deze woning naar achteren waar je de ingang aantreft. DMW Noord-Brabant wordt ondersteunt door diverse kerken uit de regio.

Financiële bijdrage

In de regio Noord Brabant is de eigen bijdrage voor de hulpverlening € 67,50 per uur. Dit wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, WhatsApp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener. Hiermee draag je samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Stichting Schuilplaats zoekt zoveel als mogelijk samenwerking met kerkelijke gemeenten en heeft daarom met de volgende kerkelijke gemeenten in deze regio een Hulpverleningsovereenkomst afgesloten:

  • Gereformeerde Gemeente Werkendam
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland Sprang-Capelle
  • Hersteld Hervormde Gemeente 's Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle
  • Hersteld Hervormde Gemeente Loon op Zand
  • Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwaal
  • PKN Hervormde Gemeente Baardwijk
  • PKN Hervormde Gemeente Dussen-Hank
  • PKN Hervormde Gemeente Sprang
  • PKN Hervormde Gemeente Wijk bij Heusden

Wanneer jouw kerkelijke gemeente met ons een Hulpverleningsovereenkomst heeft, wordt je eigen bijdrage gereduceerd naar € 42,50 per uur.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

ZIN / PGB

Met de burgerlijke gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Zaltbommel hebben we een samenwerkingscontract. Je kunt als inwoner van deze gemeenten in overleg gaan of financiering vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura) op jou van toepassing is.

Je hebt je aangemeld of wilt je aanmelden voor hulpverleningsgesprekken bij Stichting Schuilplaats – Regio Noord-Brabant. Als je onder gemeente Waalwijk, Loon op Zand, Altena of Zaltbommel valt bestaat de mogelijkheid om middels een beschikking de gesprekskosten onder de gemeente te laten vallen. Nu betaal je € 67,50 per uur of € 42,50 per uur. Dit komt dan te vervallen en betaal je alleen een eigen bijdrage aan het CAK van € 19,00 per maand.

Wat hiervoor nodig is, is dat er een aanvraag voor Zorg in Natura (ZIN) of voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) gedaan wordt bij de gemeente:

Voor ZIN:

De gemeente Waalwijk, teamwijz@waalwijk.nl of via telefonisch contact 0416-683456. De gemeente Loon op Zand, servicepuntwvz@loonopzand.nl of via telefonisch contact 0416-289247.

De gemeente Zaltbommel, buurtteamzaltbommel@hetbuurtteam.nl of 06-12985819.

Voor PGB:

De gemeente Altena, ons@gemeentealtena.nl of via 0183-516060

Je kunt dan je hulpvraag kenbaar maken bij de gemeente. Nadien zal er een keukentafelgesprek plaatsvinden. Dit gesprek kan eventueel samen met de Schuilplaats hulpverlener plaatsvinden op de locatie van Stichting Schuilplaats of bij jou thuis. Op basis van de problematiek en hulpvraag geeft de consulente van de gemeente toestemming voor een beschikking af. Dit traject zal ongeveer 6 weken duren.

Wil je liever eerst in gesprek met de Schuilplaats hulpverlener en hier geen of later alsnog gebruik van maken, kan dit uiteraard ook.

Heb je vragen over bovenstaande dan kun je mailen/bellen naar Schuilplaats hulpverlener Eline van Zelst:

evzelst@stichtingschuilplaats.nl tel.nr.: 06-49639459

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL18INGB0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'DMW Noord-Brabant'. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we je naar Financiën en Vergoedingen.

Medewerkers


Eline

Psychosociaal hulpverlener

Regio Noord-Brabant