Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Noord-Brabant

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Voor informatie en/of hulpvragen kun je ons   contactformulier  gebruiken.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen op 0318-547870. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen vragen wij je de voicemail in te spreken. Wij bellen dan zo snel mogelijk terug.  Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Algemene lokale informatie

De gesprekken vinden plaats aan de Kerkstraat 75 in Sprang Capelle. Je kunt parkeren op het kerkplein van de Hervormde Kerk te Sprang. De gesprekslocatie bevindt zich achter de woning van Kerkstraat 77. Je loopt rechts van deze woning naar achteren waar je de ingang aantreft.

Financiële bijdrage

In de regio Noord Brabant is de eigen bijdrage voor de hulpverlening  € 85,00 per uur. Wanneer jouw kerkelijke gemeente met ons een hulpverleningsovereenkomst heeft, wordt je eigen bijdrage gereduceerd naar € 42,50 per uur. Met de volgende kerkelijke gemeenten in deze regio heeft Schuilplaats een hulpverleningsovereenkomst afgesloten:

  • Gereformeerde Gemeente Werkendam
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland Sprang-Capelle
  • Hersteld Hervormde Gemeente 's Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle
  • Hersteld Hervormde Gemeente Loon op Zand
  • Hersteld Hervormde Gemeente Nieuwaal
  • PKN Hervormde Gemeente Baardwijk
  • PKN Hervormde Gemeente Dussen-Hank
  • PKN Hervormde Gemeente Sprang
  • PKN Hervormde Gemeente Wijk bij Heusden

De eigen bijdrage wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, WhatsApp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

ZIN / PGB

Met de burgerlijke gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Maasdriel en Zaltbommel hebben we een samenwerkingsovereenkomst. Je kunt als inwoner van deze gemeenten in overleg gaan of financiering vanuit een PGB (persoonsgebonden budget) of ZIN (zorg in natura) op jou van toepassing is. Je kunt dan middels een beschikking de gesprekskosten onder de gemeente te laten vallen. Je betaalt alleen een eigen bijdrage aan het CAK van € 19,00 per maand.

Wat hiervoor nodig is, is dat jezelf een aanvraag voor Zorg in Natura (ZIN) of voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) doet bij de gemeente.  Voor nadere informatie over Zorg in Natura kunt u contact op nemen met:

Voor nadere informatie over PGB kunt u contact opnemen met:

Nadat je de hulpvraag kenbaar hebt gemaakt bij de gemeente  zal er nadien een keukentafelgesprek plaatsvinden. Dit gesprek met de gemeente kan je  samen met de hulpverlener van Schuilplaats voeren. Op basis van de problematiek en hulpvraag geeft de consulente van de gemeente toestemming voor een beschikking. Dit traject zal ongeveer 6 weken duren. Wil je liever eerst in gesprek met de  hulpverlener van Schuilplaats dan kun je hier later ook nog gebruik van maken.

Heb je vragen over bovenstaande dan kun je mailen/bellen naar Eline van Zelst:   evzelst@stichtingschuilplaats.nl  of 06-49639459.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL18INGB0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Regio Noord-Brabant'. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we je naar Financiën en Vergoedingen.

Medewerkers


Eline

Psychosociaal hulpverlener

Regio Noord-Brabant