Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familieleden. Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis).

Stichting De Vluchtheuvel, stichting Schuilplaats en het ds. G.H. Kerstencentrum zitten gezamenlijk in het project 'Huiselijk geweld en kindermishandeling'. De opdrachtgevers van het project zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Binnen de drie genoemde instellingen zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld die dit project uitvoeren. Zij zijn beschikbaar voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen zij vragen op het gebied van huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling beantwoorden. Toke Kalisvaart, psychosociaal hulpverlener bij Stichting Schuilplaats, is de aandachtsfunctionaris namens Stichting Schuilplaats.

Preventie van huiselijk geweld

Veel ambtsdragers en kerkelijk werkers ervaren handelingsverlegenheid wanneer het over een moeilijk onderwerp gaat als huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Mogelijk loopt u met vragen zoals: welke signalen zijn er, hoe herken ik die, klopt het wel, ga ik met betrokkenen in gesprek en hoe doe ik dat dan, waar is hulp te vinden die aansluit bij de christelijke identiteit van deze mensen? Het is belangrijk dat u niet aan deze vragen voorbij gaat en niets doet, het geweld zal dan niet stoppen.

Betrokken instellingen bieden trainingen op maat voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling evenals het handelen daarop. Deze training is bedoelt voor ambtsdragers, maar ook voor kerkelijk werkers. Mocht u belangstelling hebben voor de training neem dat contact met ons op of bel ons.

Herken je jezelf of anderen in dit verhaal? Neem contact met ons op, of meld je aan voor onze (online) christelijke hulpverlening.