Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio A&V

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Voor informatie en/of hulpvragen is er maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur.  Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0318 - 54 78 70. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur zijn we beperkt bereikbaar en krijg je de mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Op dit moment is er een langere wachttijd voor deze regio. Wil je eerder dan nu mogelijk is geholpen worden? Op basis van jouw hulpvraag kijken we graag samen met jou naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld in andere regio’s.

DMW Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Woon je in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70. Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Algemene lokale informatie

DMW (Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats. De gesprekken vinden plaats in Sliedrecht.

Financiële bijdrage

In de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is de eigen bijdrage € 65,- per uur. Dit wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, whatsapp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener. Hiermee draag je, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Voor DMW A&V ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van een aantal burgerlijke gemeenten. Dit betekent dat voor inwoners van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Sliedrecht de hulpverlening kosteloos is.

Voor overige gemeentes uit de regio A&V is er sprake van reductie op de kostprijs. Je betaalt € 25,00 per uur vanwege lokale of regionale bijdrage van kerkelijke gemeenten.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op: NL07RABO0359341764 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V’. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor meer informatie over financiën en vergoedingen verwijzen we naar Financiën  en Vergoedingen.

Medewerkers


Lindy

Psychosociaal hulpverlener | ACT therapeut | ST Molenlanden

Regio A&V

Arnoud

Psychosociaal hulpverlener | EFT therapeut | ST Sliedrecht

Regio A&V

Marnella

Psychosociaal hulpverlener | EMDR therapeut | ST Hardinxveld-Giessendam

Regio A&V

Jojanneke

Psychosociaal hulpverlener

Regio A&V

Regio Rotterdam

Regio Gouda

Marian

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | ST Vijfheerenlanden

Regio A&V