Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio A&V

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelding

Woon je in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden of West-Betuwe en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten deze regio? Dan kun je terecht bij de regio Rotterdam , Utrecht of Gouda.

Regio West-Betuwe

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Stichting Schuilplaats ontvangt financiële steun van kerken en particulieren uit de regio die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen. Op deze wijze kunnen we de hulpverlening laagdrempelig en toegankelijk houden. Daarnaast vragen we aan jou een financiële eigen bijdrage voor de hulpverlening op basis van een machtiging.  De standaard kostprijs is vastgesteld op   € 65,00  per uur.

DMW Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

DMW (Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats. De gesprekken vinden plaats in Sliedrecht.

Financieel ondersteunen

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Voor DMW A&V ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van een aantal burgerlijke gemeenten. Dit betekent dat voor inwoners van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Sliedrecht de hulpverlening   kosteloos    is.

Voor overige gemeentes  uit de regio A&V is er sprake van reductie op de kostprijs. U betaalt € 25,00 per uur vanwege lokale of regionale bijdrage van kerkelijke gemeenten.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn. Voor alle inwoners geldt, indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL07RABO0359341764 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor meer informatie over financiën en vergoedingen verwijzen we naar Financiën.

Medewerkers


Jojanneke

Psychosociaal hulpverlener

Regio A&V

Regio Rotterdam

Regio Gouda

Marnella

Psychosociaal hulpverlener | EMDR therapeut | ST Hardinxveld-Giessendam

Regio A&V

Arnoud

Psychosociaal hulpverlener | EFT therapeut | ST Sliedrecht

Regio A&V

Marian

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | ST Vijfheerenlanden

Regio A&V

Lindy

Psychosociaal hulpverlener | ACT therapeut | ST Molenlanden

Regio A&V