Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio A&V

Terug naar alle locaties

Woon je in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlenging of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden? Dan kun je terecht bij de regio Rotterdam , Utrecht of Gouda.

Stichting DMW Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

DMW (Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats. De gesprekken vinden plaats in Sliedrecht.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

EMDR

Op deze locatie wordt EMDR aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Financieel ondersteunen

Voor DMW A&V ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van een aantal burgerlijke gemeenten. Dit betekent dat voor inwoners van de gemeenten Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Vijfheerenlanden en Sliedrecht de hulpverlening kosteloos is.

Aan inwoners van burgerlijke gemeenten die onze stichting niet structureel subsidiëren wordt een eigen bijdrage voor de hulpverlening van € 25,00 per gesprek gevraagd. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn. Voor alle inwoners geldt, indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL07RABO0359341764 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor meer informatie over financiën en vergoedingen verwijzen we naar Financiën.

Medewerkers


Marnella

Psychosociaal hulpverlener | EMDR therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam

Regio A&V

Arnoud

Psychosociaal hulpverlener

Regio A&V

Marian

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | Cursusleider | Sociaal Team Vijfheerenlanden

Regio A&V

Lindy

Psychosociaal hulpverlener | ACT therapeut | Cursusleider | Sociaal Team Molenlanden

Regio A&V