Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Identiteit

Je zit niet goed in je vel. Je voelt je gespannen of onzeker. Of je voelt je minderwaardig. Misschien heb je last van (milde) depressieve klachten. Al deze klachten kunnen voortkomen uit één bron: een gebrek aan zelfvertrouwen.

Persoonlijkheid

Identiteit staat voor persoonlijkheid, dat wat eigen is aan jouw persoon. Iedereen is uniek geschapen en heeft dus een eigen unieke persoonlijkheid. Als het  jou niet lukt om hier vorm aan te geven, bijvoorbeeld omdat je dat in je onveilige thuissituatie nooit geleerd heeft, levert dat spanning op. Je identiteit komt niet tot uiting. Het zit als het ware opgesloten in jezelf, wachtend om tot bloei te kunnen komen.

Proces

Je kunt je identiteit ontwikkelen. Er bestaan geen vastgestelde behandelplannen voor mensen met identiteitsproblemen. Iedereen is immers uniek en elke identiteit vraagt om een eigen benadering. Een deskundige hulpverlener zal u in de gesprekken helpen bij het ontwikkelen van jouw eigen identiteit. Dit is een proces waarin je vooral zelf zult gaan moeten ervaren. Je werkt bijvoorbeeld aan het verminderen van negatieve gedachten, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en je oefent met het maken van keuzes. Je ontdekt wat jou onderscheidt van een ander en leert zo op een gezonde manier met jezelf omgaan.  Neem contact met ons op voor online hulpverlening of hulpverlening op één van onze 10 locaties.

Herken je jezelf of anderen in dit verhaal? Neem contact met ons op, of meld je aan voor onze (online) christelijke hulpverlening.