Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Veenendaal

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Woon je in Veenendaal of in de regio  en wil je informatie of heb je een hulpvraag dan  kun je ons   contactformulier  gebruiken.  Je kunt ook telefonisch contact opnemen op 0318-547870. Wanneer wij de telefoon niet op kunnen nemen vragen wij je de voicemail in te spreken. Wij bellen dan zo snel mogelijk terug.  Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Financiële bijdrage

Regio Veenendaal (m.u.v. inwoners Veenendaal)

In de regio Veenendaal is de eigen bijdrage € 85,00 per uur. Wanneer jouw kerkelijke gemeente met ons een hulpverleningsovereenkomst heeft, wordt je eigen bijdrage gereduceerd naar € 42,50 per uur. Met de volgende kerkelijke gemeenten in deze regio heeft Schuilplaats een hulpverleningsovereenkomst afgesloten:

  • Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland te Opheusden
  • Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen

Inwoners gemeente Veenendaal

Stichting Schuilplaats heeft een samenwerking met  de onderstaande kerkelijke gemeenten, waardoor alle inwoners van Veenendaal een gereduceerd tarief van € 42,50 per uur   betalen. Met de volgende kerkelijke gemeenten in  Veenendaal heeft Schuilplaats een samenwerking:

  • Christelijke Gereformeerde Kerk Veenendaal (Pniëlkerk)
  • Gereformeerde Gemeente Veenendaal
  • Hersteld Hervormde Gemeente Veenendaal
  • PKN Hervormde Gemeente Veenendaal

De eigen bijdrage wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, WhatsApp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Veenendaal’. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën en Vergoedingen.

Medewerkers


Marleen

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | EFT therapeut

Regio Veenendaal

Mirjam

Psychosociaal hulpverlener | Cursusleider | Leefstijlcoach

Regio Veenendaal

Harm

Teamleider| MT | Psychosociaal hulpverlener | ACT

Regio Veenendaal

Hoofdkantoor Veenendaal