Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Veenendaal

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Voor informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer  0318 - 54 78 70. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur zijn we beperkt bereikbaar en krijg je de mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Regio Veenendaal

Woon je in Veenendaal  of in de regio (Ede, Arnhem, Betuwe, Wageningen) en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie ontvangen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70. Woon je buiten deze regio, zie dan voor verdere informatie onder 'locaties'.

Financiële bijdrage

In de regio Veenendaal is de eigen bijdrage € 67,50 per uur. Dit wordt gefactureerd per contactmoment (begeleidingsgesprekken, telefoon, e-mail, whatsapp) en de daarbij noodzakelijke verslaglegging, in geval het contactmoment 10 minuten of meer tijd heeft gevraagd van de hulpverlener. Hiermee draag je, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis  kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

DMW Veenendaal

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 2012 een hulpverleningslocatie opgericht in Veenendaal. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Veenendaal wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van de  verschillende kerken uit Veenendaal. De gesprekken vinden plaats aan de Kerkewijk 115 in Veenendaal.

Financiële bijdrage

Voor DMW Veenendaal ontvangen we structurele bijdragen van de PKN Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente uit Veenendaal, Christelijk Gereformeerde  Kerk en ook andere kerken steunen de financiering voor deze locatie.

Op de locatie waar je hulp krijgt, is er sprake van reductie op de kostprijs. Je betaalt € 42,50 per uur vanwege lokale bijdrage van genoemde kerkelijke gemeenten.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis  kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

Giften

Jouw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op  NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Veenendaal’. Hiermee maak je het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën  en Vergoedingen.

Medewerkers


Harm

Teamleider | MT | Psychosociaal hulpverlener | ACT

Hoofdkantoor Veenendaal

Regio Veenendaal

Mirjam

Psychosociaal hulpverlener | Cursusleider | Leefstijlcoach

Regio Veenendaal

Marleen

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener

Regio Veenendaal