Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Veenendaal

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelding

Woon je in Veenendaal  of in de regio (Ede, Arnhem, Betuwe, Wageningen) en wil je je aanmelden? Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U kunt bellen naar 0318-547870, je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Woon je buiten deze regio of  wil je op andere dagen  dan de openingstijden hulp ontvangen? Dan kun je eventueel terecht bij de andere regio's.

Regio Veenendaal

Vanaf 1 januari 2022 krijgt u een factuur van de tijd die aan uw begeleiding besteed is. Een individueel begeleidingsgesprek duurt gemiddeld 45 minuten en vraagt 15 minuten noodzakelijke voorbereiding/verslaglegging. Voor één begeleidingsgesprek krijgt u dus een factuur van 60 minuten. Relatiegesprekken vragen over het algemeen meer tijd, waardoor er bij relatiegesprekken rekening gehouden moet worden met 15 tot 30 minuten extra tijd (wanneer nodig). Andere activiteiten, zoals een mail (of whatsapp), telefonisch contact of reistijd bij huisbezoek, worden ook gefactureerd wanneer deze activiteiten meer dan 10 minuten hebben gevraagd van de hulpverlener.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

DMW Veenendaal

Algemene lokale informatie

Stichting Schuilplaats heeft in 2012 een hulpverleningslocatie opgericht in Veenendaal. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Veenendaal wordt mede mogelijk gemaakt door structurele bijdragen van de  verschillende kerken uit Veenendaal. De gesprekken vinden plaats aan de Kerkewijk 115 in Veenendaal.

Financiële bijdrage

Voor DMW Veenendaal ontvangen we structurele bijdragen van de PKN Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente uit Veenendaal, Christelijk Gereformeerde  Kerk, en ook andere kerken steunen de financiering voor deze locatie. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

Afhankelijk van de locatie waar u hulp krijgt, wordt de kostprijs per uur berekend. De standaard kostprijs is vastgesteld op € 65,00 per uur.

Op de locatie waar u hulp krijgt is er sprake van reductie op de kostprijs. U betaalt € 40,00 per uur vanwege lokale bijdrage van kerkelijke gemeenten.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op  NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Veenendaal’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers


Harm

Teamleider | MT | Psychosociaal hulpverlener | ACT

Hoofdkantoor Veenendaal

Regio Veenendaal

Mirjam

Psychosociaal hulpverlener | Cursusleider | Leefstijlcoach

Regio Veenendaal

Marleen

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener

Regio Veenendaal