Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Achterhoek

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelden

Stichting Schuilplaats had vanaf 1 juli 2015 een hulpverleningslocatie DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Achterhoek in Doetinchem in samenwerking met lokale kerken.  Inwoners van de Achterhoek konden hulpverlening, begeleiding en ondersteuning ontvangen bij hun hulpvraag. Na vertrek van psychosociaal en contextueel hulpverlener, mevrouw Jeannine Hendriksen, in juni 2021, ziet Stichting Schuilplaats geen goede mogelijkheid meer om in de Achterhoek een hulpverleningslocatie beschikbaar te hebben. Zodoende hebben wij er helaas voor moeten kiezen om locatie DMW Achterhoek op te heffen.

Wanneer je woonachtig bent in regio Achterhoek en je wilt je toch aanmelden bij Stichting Schuilplaats voor psychosociale begeleiding of informatie opvragen, bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.    Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur zijn we beperkt bereikbaar en krijgt u de mogelijkheid om de voicemail in te spreken. Hulpvragen kunt u ook via het   contactformulier    indienen. De begeleidingsgesprekken zullen plaatvinden in regio Veenendaal (locatie Veenendaal) of regio Veluwe (locatie Apeldoorn). Het is ook mogelijk om begeleiding te ontvangen door beeldbellen mits dit past bij je hulpvraag.

Daarnaast willen we je wijzen op de mogelijkheid om voor je hulpvraag contact op te nemen met praktijk De Linde van Marianne Lindeman. Zij heeft eerder werkzaamheden voor Stichting Schuilplaats verricht in de Achterhoek. Haar praktijk is gevestigd in Doetinchem. Meer informatie kun je vinden op www.delindehulpverlening.nl .

Giften

Jouw steun voor het belangrijke werk van Stichting Schuilplaats is van harte welkom! Je kunt een gift overmaken op:                                   NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘gift donateur’.  Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we je naar   Financiën  en Vergoedingen.

Medewerkers