Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Regio Achterhoek

Terug naar alle locaties

Informatie en aanmelding

Woon je in de regio Achterhoek en wil je je aanmelden of informatie opvragen?   Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

DMW Achterhoek

Algemene regionale informatie

Stichting Schuilplaats heeft per 1 juli 2015 hulpverleningslocatie DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Achterhoek geopend in Doetinchem in samenwerking met lokale kerken.  Inwoners van de Achterhoek kunnen hulpverlening, begeleiding en ondersteuning ontvangen bij hun hulpvraag.   De hulpverlening wordt vorm gegeven binnen de door Schuilplaats gestelde kwaliteitscriteria en uitgevoerd door een psychosociale hulpverlener. Voor de uitvoering van de hulpverlening in de Achterhoek heeft Stichting Schuilplaats een samenwerking met Psychosociaal en Contextueel hulpverlener, mevrouw Jeaninne Hendriksen, middels een ZZP constructie  . Zij heeft een eigen praktijk (KvK 71998705) en is gevestigd in Doetinchem.

Financiële bijdrage

De kosten voor de hulpverleningsgesprekken bij DMW Achterhoek zijn € 75,00 per gesprek. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we mogelijk toch van betekenis kunnen zijn. Eén van de oplossingen zou kunnen zijn dat de diaconie van je kerk de kosten (of een deel daarvan) voor hun rekening wil nemen. Je kunt dit zelf aanvragen bij de diaconie of de vraag laten stellen door Jeannine Hendriksen. Wanneer nodig zou dat ook anoniem kunnen. Het is aan de diaconie of zij dit voor je willen en kunnen doen. Wanneer je lid bent van een van de kerken die een samenwerking met Stichting Schuilplaats is aangegaan hanteren we een gereduceerd tarief van € 40,00 per gesprek.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘DMW Achterhoek’.  Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers


Jeannine

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener | ZZP'er

Regio Achterhoek