Christelijke hulpverlening Sliedrecht

Woont u in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlenging of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Stichting DMW A&V

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats.

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW in Sliedrecht vindt u op de pagina Aanmelding en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk.
Indien u problemen heeft met oppas voor uw kinderen van 4 jaar of jonger, is het mogelijk oppas te regelen tegen vergoeding van € 9,00 per uur. 

Financieel ondersteunen

Voor DMW A&V ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van een aantal burgerlijke gemeenten. Tot en met 2015 was en is de hulpverlening kosteloos. Om de hulpverlening echter in stand te houden zijn we genoodzaakt om vanaf 1 januari 2016 aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken en de burgerlijke gemeenten, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op:  NL07RABO0359341764 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht  o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V’. Hartelijk dank!. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Klik voor de DMW A&V Jaarcijfers 2016 op deze link

Klik voor de DMW A&V Jaarcijfers 2015 op deze link

Klik voor ANBI informatie mbt DMW A&V op deze link

Klik voor de DMW A&V Jaarcijfers 2014 op deze link

Klik voor de DMW A&V Beleidsnotitie 2014-2016 op deze link

Neem contact op met onze locatie Sliedrecht

Contactgegevens

Prickwaert 196 
3363 BH Sliedrecht
Telefoon (0184) 41 31 08Routebeschrijving

Vanuit de richting Gorinchem:
Neem op de A15 afslagnummer 25 Sliedrecht-Oost. Op de rotonde neemt u de 3e afslag. Bij de verkeerslichten gaat u links. U volgt de Rivierdijk en gaat de 1e afslag rechts. Op de rotonde rechtdoor, op de volgende rotonde tevens rechtdoor. De 6e weg aan uw rechterhand is de Prickwaert.  

Vanuit de richting Papendrecht: 
Neem op de A15 afslagnummer 24 Sliedrecht-West/Wijngaarden. Bij de verkeerslichten gaat u rechtsaf en vervolgt u de weg tot een T-splitsing (Deltalaan). Hier gaat u linksaf en de 1e straat aan uw rechterhand is de Prickwaert. 

Per Openbaarvervoer:
Aan het begin van de Prickwaert is een bushalte. Het is vanaf hier slechts een paar minuten lopen.