Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Sliedrecht

Terug naar alle locaties

Woont u in de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlenging of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten de regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden? Dan kunt u terecht bij de regio Zuid West Nederland of Midden Nederland.

Stichting DMW Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats. De gesprekken vinden plaats in Sliedrecht.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

Voor DMW A&V ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en van een aantal burgerlijke gemeenten. Tot en met 2015 was en is de hulpverlening kosteloos. Om de hulpverlening echter in stand te houden zijn we genoodzaakt om vanaf 1 januari 2016 aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken en de burgerlijke gemeenten, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL07RABO0359341764 t.n.v. de Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V te Sliedrecht o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk A&V’. Hartelijk dank!. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor meer informatie over financiën en vergoedingen verwijzen we naar Financiën.