Christelijke Hulpverlening Noord-Brabant

Woont u in de gemeenten Werkendam, Aalburg, Woudrichem of Zaltbommel, of één van hun kernen en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer 0318-54 78 70.

DMW Noord-Brabant

Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)  Noord Brabant is eind 2014 opgericht in samenwerking met de diaconieën van participerende kerken in de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan christelijk maatschappelijk werk. Het DMW voorziet in deze behoefte, waarbij Stichting Schuilplaats als gecertificeerde, christelijke hulpverleningsorganisatie de uitvoering van de hulpverlening voor haar rekening neemt.


Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Noord Brabant vindt u onder Aanmelden en werkwijze.


Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op deze site: hulpaanbod.

Financieel ondersteunen

Voor DMW Noord-Brabant ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Noord-Brabant. Tot en met 2015 was de hulpverlening kosteloos. Om de hulpverlening echter in stand te houden zijn we genoodzaakt om vanaf 1 januari 2016 aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69 RABO 0393 3119 88  van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Noord Brabant’. Hartelijk dank !

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

contactgegevens

Knotwilg 2-A
4286 DE Almkerk
Telefoon: (0183) 76 23 00