Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Almkerk

Terug naar alle locaties

Woont u in de gemeenten Werkendam, Aalburg, Woudrichem of Zaltbommel, of één van hun kernen en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u buiten de genoemde gemeenten? Dan kunt u terecht bij de locatie Zuid-West Nederland.

DMW Noord-Brabant

Stichting Schuilplaats heeft eind 2014 een hulpverleningslocatie geopend in Almkerk.  Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Noord-Brabant wordt mede mogelijk gemaakt  door een structurele bijdrage van verschillende participerende kerken en donateurs in de regio. De gesprekken vinden plaats in het pand van de  Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

Voor DMW Noord-Brabant ontvangen we structurele bijdragen van de participerende kerken uit de regio Noord-Brabant. Tot en met 2015 was de hulpverlening kosteloos. Om de hulpverlening echter in stand te houden zijn we genoodzaakt om vanaf 1 januari 2016 aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen met u naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Noord Brabant’. Hartelijk dank! Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.