Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Mevrouw de Boer over rouw

Terug naar alle verhalen

‘Het gaat zo diep als je degene verliest die je lief is!’

Vijfentwintig jaar waren ze getrouwd. Iets waar ze samen heel dankbaar voor waren. Ruim een half jaar later stond ze er alleen voor. Corona maakte een einde aan het leven van haar man. Een jaar later raakt mevrouw De Boer in de put. Op aanraden van een diaken uit haar kerk zoekt ze hulp bij Schuilplaats.

“We hadden samen een heel goed huwelijk. Drie jaar voor zijn sterven werd zijn gezondheid minder en kon hij niet meer werken. In die periode werd onze band al maar hechter. Dat maakte zijn overlijden nog ingrijpender. Het gaat zo diep als je degene verliest die je lief is! Ik heb me dat daarvoor nooit zo gerealiseerd.”

Getekend door heimwee

Zonder haar man raakte mevrouw De Boer volledig stuurloos. “Ik voelde me als een schip zonder roer. Hij was mijn stabiele factor. Er ging zoveel rust van hem uit. Zo gelukkig als ik was met hem, zo ongelukkig voel ik me nu. Je leven wordt gekenmerkt door heimwee naar alles wat we samen deden en er nu niet meer is. <…> Vroeger was ik altijd druk, maar in die periode ondernam ik niet veel meer. Ik kon me nergens toe zetten.”

Het was de kerk die haar de weg wees naar Schuilplaats. “Op aanraden van een diaken heb ik gebeld. Ik moest in een brief aangeven waarom ik hulp zocht. Toen volgde het intakegesprek. Dat was fijn. Ze nam alle tijd voor mij. Er zat iemand tegenover mij die mij begreep waardoor ik ook meteen een klik met haar had.” Diverse gesprekken volgden en langzamerhand werd de weg naar boven weer gevonden. De tuin, de dieren en de boodschappen houden haar weer bezig. “En ik doe vrijwilligerswerk als activiteitenbegeleider op een dagbesteding hier niet ver vandaan. Dat is heel fijn, de mensen daar begrijpen zo goed hoe ik me soms voel.”

Alle lof voor de hulpverlening

Over de hulpverleenster van Schuilplaats heeft mevrouw De Boer niets dan lof. “Ik ben heel goed door haar geholpen. Zij weet wat er bij rouw hoort. Ook dat verdriet zich kan uiten in boosheid. Die dingen zijn niet raar. Ik ben een heel gevoelig mens, waardoor alles sterk bij mij binnenkomt. Maar mijn hulpverleenster heeft me geleerd om bepaalde zaken te parkeren.”

“Ik leef nu bij de dag, want het blijft een zware weg. Je moet alles alleen doen. Je moet altijd door, ook al heb je er helemaal geen zin in. Elke morgen bid ik om kracht daarvoor. Juist nu heb ik de HEERE zo nodig. Ik kan het niet uit eigen kracht.”

De rol van de kerk

Mevrouw De Boer werd door de kerk gewezen op de hulpverlening van Schuilplaats. Veel kerken hebben een contract met de stichting voor psychosociale hulp voor haar leden. Mevrouw De Boer: “Het is heel belangrijk dat kerken mensen als ik doorverwijzen naar Schuilplaats. Die organisatie past bij mij, ook als het gaat om mijn geloofsleven.”

Help mee

Veel mensen worstelen met gemis en hebben hulp nodig. Schuilplaats helpt met rouwverwerking vanuit eenchristelijk perspectief. We hebben veel hulpvragen, maar niet de financiële mogelijkheden om iedereen tehelpen. Daarom is uw steun dringend gewenst! Helpt u alstublieft mee met een (online)kerstgift en gebed?Alles over rouw

Ziekte en overlijden; het gaat ons niet voorbij. We maken het zelf van dichtbij mee of het komt in de kring van onze geliefden en bekenden, gemeenteleden of collega’s voor. Als het jou raakt, hoe ga je daarmee om en waar vind je de juiste hulp en ondersteuning? Als verlies één van je collega’s, vrienden, familieleden of leden uit de kerkelijke gemeente treft, hoe leef je dan op een goede manier mee?

In de loop van de jaren is over verlies en rouw, over meeleven veel gepubliceerd. Een schat aan informatie en hulp is beschikbaar, maar niet altijd makkelijk te vinden. Het platform Alles over rouw wil zo’n praktisch verbindende schakel zijn waar je informatie, contactmogelijkheden en professionele hulp vindt op het gebied van rouw. Zowel voor kinderen, tieners, jongvolwassenen als voor ouderen.

Deze website beoogt voor jou in rouw of voor jou die met naasten wil meeleven informatie te verstrekken en handreikingen te doen en een goed hulpaanbod te vinden vanuit christelijke identiteit.