Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Giften en donaties

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een zogenaamde eerstelijnsorganisatie en moet dus vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Reguliere instellingen voor het AMW worden bekostigd door de Burgerlijke Gemeenten. Wij zijn echter voor ons bestaan in grote mate afhankelijk van particuliere giften, kerkelijke collectes en donateurs.

Draagt u het werk van Stichting Schuilplaats ook een warm hart toe, dan kunt u uw gift overmaken op: bankrekeningnummer NL18 INGB 0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘gift Stichting Schuilplaats’. Hiermee maakt u het mogelijk dat er in Nederland hulp en ondersteuning wordt verleend vanuit een christelijke identiteit!

U kunt ook online doneren.  Volg hiervoor de instructies  die hieronder staan  aangegeven.