Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Van conflict naar contact

Verstoorde verhoudingen, ruzies en onenigheid binnen de familie. Als gevolg van een zakelijk conflict, uiteenlopende visies of gebeurtenissen uit het verleden. Dit brengt vaak veel verdriet en pijn met zich mee. Families worden verscheurd en verdeeld. Als zoiets in uw familie speelt, is de kans groot dat u met uw handen in uw haar zit. Want waar moet u beginnen?

Achtergronden

Als eerste is het belangrijk om stil te staan bij de achtergronden van een (familie)conflict. Een conflict is vaak een uiting van bepaalde patronen of gebeurtenissen. Meestal is er een aanleiding waardoor dit escaleert. Daarom speelt er in een conflict van alles. In een conflict zie je terug wat je van je ouders hebt geleerd over het oplossen van conflicten en het omgaan met moeilijke emoties. Je komt dus ook jezelf tegen. Een conflict is vaak ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt.

Conflict

Het moeilijke van een conflict is om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe en wanneer ga je zo’n gesprek aan? Soms heb je zelf behoefte aan rust en afstand. Maar hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt om met elkaar in gesprek te gaan. Of een gesprek loopt altijd uit op ruzie. Je bereikt elkaar niet en iets uitpraten lukt al helemaal niet.

Contact

In zo’n situatie kan het goed zijn om er een onafhankelijke derde bij te halen. Iemand die het vertrouwen van beide partijen heeft en kan helpen om het gesprek weer op gang te brengen. Het is daarbij belangrijk om stil te staan bij de achterliggende patronen van een conflict: waar gaat deze ruzie nu echt over? Het kan zijn dat er dingen uitgesproken moeten worden. Over misstappen, schuld en vergeving. Dit zijn gevoelige onderwerpen waar vaak makkelijk over gepraat wordt. Sta eens stil bij wat deze begrippen voor jou betekenen, hoe je dat in de praktijk wilt brengen en bespreek dit met elkaar. Soms wordt een conflict niet opgelost, en kun je alleen kijken naar de manier waarop je zelf omgaat met die situatie.

Bij Stichting Schuilplaats kijken we graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen om u weer met elkaar in contact te brengen. Spelen er bij u ook conflicten in uw (familie)relatie? Neem dan gerust contact met ons op, door  persoonlijke hulpverlening; zowel online als offline.