Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hoe vier je een gecompliceerd jubileum?

De meeste mensen denken bij een jubileum aan een blijde gebeurtenis. Zowel in werk- als privésfeer kan er van alles te vieren zijn. Het is een mooie gewoonte om stil te staan bij mijlpalen in het leven. Maar deze mijlpalen zijn niet altijd zonder hindernissen. Er kan van alles spelen waardoor (het vieren van) een jubileum spanning met zich meebrengt.

Moeilijkheden

Het vieren van een (huwelijks)jubileum in of met het gezin is niet vanzelfsprekend. Tussen ouders en kinderen of tussen man en vrouw kan er veel spanning zijn. In het verleden kunnen er mensen beschadigd zijn, maar ook in het heden kunnen relaties onder zulke grote druk staan dat een gezellig samenzijn niet mogelijk lijkt. Verstoorde gezinsrelaties vragen altijd om aandacht en een jubileum kan een goede aanleiding zijn om hieraan te gaan werken. Belangrijk hierbij is dat het jubileum een aanleiding kan zijn, maar nooit een machtsmiddel mag worden om anderen te dwingen problemen op te lossen. Problemen oplossen onder druk of dwang werkt vaak niet en legt bovendien een grote druk op het jubileum.

Mogelijkheden

Spanning en verdriet werpen altijd een schaduw over een jubileum. Erken dit samen en sta hierbij stil, maar ga ook samen op zoek naar wat er wel kan. Leg problemen tussen gezins- of familieleden onderling bij de betrokken personen zelf neer. Jullie kunnen en hoeven geen verantwoordelijkheid te dragen voor problemen tussen anderen. Daar waar je wel een aandeel hebt, is het belangrijk om zelf een stap te zetten naar de ander toe. Afhankelijk van de ernst van de problemen, kan het goed zijn om bepaalde personen privé of in een kleine groep te ontmoeten. Houd bij dit alles in het achterhoofd dat het jullie jubileum is en blijft. Bespreek jullie wensen en zorgen en geef eerlijk jullie grenzen aan.

Vreugde en verdriet

Op een belangrijk moment in het leven kunnen haast vanzelfsprekend herinneringen bovenkomen aan zowel mooie als verdrietige momenten. Bij een jubileum gebeurt dit ook. Wat kunnen vreugde en verdriet dan dicht bij elkaar liggen. Het is de kunst om mooie gebeurtenissen te vieren, terwijl de verdrietige herinneringen er mogen zijn. Om dan al terugkijkend je zegeningen te tellen.