Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Zelfvertrouwen kun je leren

Terug naar alle verhalen

“Ik schaamde mij in gezelschap, durfde nauwelijks de straat op en had moeite met spreken in het openbaar.” Peter (40 jaar) vertelt over de periode voor hij besloot de cursus Zelfvertrouwen van Stichting Schuilplaats te volgen. “Ik vermeed sociale contacten. Het opvoeden van de kinderen kwam grotendeels neer op de schouders van mijn vrouw Leonie. Hoewel ik al eerder psychologische begeleiding kreeg na ziekte, bleek de cursus van Schuilplaats een hele belangrijke, waardevolle aanvulling.“

“De eerste twee bijeenkomsten vond ik heel moeilijk. Juist vanwege mijn gebrek aan zelfvertrouwen zag ik er als een berg tegenop om over mezelf te praten in een groep. Leonie heeft me gepusht om door te gaan en gelukkig heb ik haar raad opgevolgd. We vertelden elkaar over onze achtergrond en zo ontdekten we dat we allen ons eigen rugzakje hebben. Als lotgenoten merkten we dat het geen zwakte is om te praten over de dingen waarmee we worstelen.”

Grenzen stellen

“Op de cursus leerde ik dat wat de een aankan niet automatisch geldt voor de ander. Als oudste kind uit een groot gezin, was ik tot voor kort altijd degene met wie de gezinsleden hun problemen bespraken. Mijn ouders hadden een slecht huwelijk en de vaderrol ontbrak bijna geheel. Ik kreeg die rol toegespeeld, maar kon het niet aan. Ik was niet in staat grenzen te stellen en raakte overbelast. Enkele jaren geleden stortte ik geestelijk in. Slapeloze nachten en een psychose zorgden ervoor dat ik voor korte tijd de grip op de realiteit kwijtraakte. Ik ben twee maanden opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek. Hier leerde ik rust en regelmaat voor mezelf in te bouwen. Toen ik thuis kwam, was ik nog altijd heel onzeker. Ik schaamde mij extra omdat ik was ingestort.”

Niet in eigen kracht

“Dankzij Schuilplaats besefte ik dat de Bijbel vooral vertelt over mensen die zwak zijn. Ik hoef het niet in eigen kracht te doen. Dat wij door de zondeval dagelijks ons onvermogen moeten dragen wil echter niet zeggen dat we geen fouten mogen maken. Nu leg ik bewust het faalgevoel naast me neer als iets niet zo goed gelukt is. Genieten mag en niet alles wat ik doe hoeft een hoog doel te hebben. Onlangs bouwde ik een treinbaan met de kinderen en nu willen we samen een moestuintje aanleggen. Zo werk ik aan een goede vader-kind relatie.’’

Groeien

‘’Leonie en ik zijn de afgelopen jaren echt gedragen door de Heere en dat voelen wij als een wonder. Ik ervoer vanuit Stichting Schuilplaats dat er respect was voor de manier waarop wij ons geloof belijden. Er werd mij in de cursus niets opgedrongen. Iedere cursusavond trainden we door middel van een ‘goed nieuws’ rondje waarbij de aandacht werd gevestigd op dat wat goed gaat. We kregen ook de mogelijkheid om bij toerbeurt een zegen te vragen en/of een stukje te lezen. Door dit te doen groeide ons vertrouwen en  zelfvertrouwen. Daarna bespraken we het volgende onderwerp rondom zelfvertrouwen. De cursusleider beëindigde de bijeenkomsten na twee uur met gebed.’’

Kwetsbaar durven zijn

‘’Kort geleden ben ik bevestigd als diaken. Ik ben heel blij dat de Heere mij daarvoor geroepen heeft. De cursus Zelfvertrouwen had ik daarbij echt nodig. Ik heb geleerd over gevoelens te praten en kan zo anderen tot steun zijn. Ik hoop van harte dat meer mannen deze cursus zullen volgen. Ik denk dat mannen van nature meer moeite hebben om zich kwetsbaar op te stellen en over gevoelens te praten. Daarmee ontzeggen zij zichzelf een groei die hen mogelijk kan behoeden voor psychosociale problemen.”

Vanwege de privacy van de geïnterviewden zijn hun namen en enkele gegevens aangepast


Schuilplaats Perspectief over Zelfvertrouwen: