Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Eenmalig verkennend gesprek

In het bedrijfsleven is het heel normaal om met collega’s te brainstormen, om even te sparren en de ander te vragen om met je mee te denken bij een bepaalde taak of een lastige kwestie. Ook tijdens een opleiding is het gebruikelijk om met studiegenoten te kijken naar je leerproces of om antwoorden te krijgen op bepaalde vragen. Maar op persoonlijk vlak gebeurt dat eigenlijk maar weinig. En dat zou juist wel heel helpend zijn!

Een gesprek met iemand die uit betrokkenheid en met een bepaalde gezonde afstand met je meedenkt, kan enorm helpen en lucht geven. We zien dat ook terug bij onze cliënten binnen ons werk als psychosociale hulpverleners. Dat brengt ons bij het idee om de mogelijkheid van een éénmalig verkennend gesprek aan te bieden. In zo’n éénmalig verkennend gesprek kijken we met jou naar je vraagstuk en staan we samen stil bij jouw verhaal. We willen met jou het probleem verkennen, kwetsbaarheid en krachten aan het licht brengen, je ondersteunen en zo mogelijk van een waardevol advies voorzien.

Inhoud
Een open en gelijkwaardig gesprek. Alle ruimte voor jou persoonlijk verhaal. Benadering vanuit de positieve gezondheid. Het christelijk geloof krijgt een volwaardige plaats.

Doel
Ondersteund, analyserend, inzichtgevend en/of adviserend.

Werkwijze
Het gesprek vindt plaats op één van onze locaties, bij jou thuis of op een nader te bepalen locatie. Het éénmalig verkennend gesprek kan indien gewenst ook wandelend in de buitenlucht plaatsvinden.

Tijd
Gemiddeld tussen 1 uur – 1,5 uur durend gesprek. Indien gewenst is er een vervolg mogelijk voor een tweede of derde verkennend gesprek.

Kosten
De eigen bijdrage per uur kan per regio of locatie verschillen. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze website en de regio/locatie waar jij woont.