Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Diaconaal Maatschappelijk Werk in uw Woonplaats?

Indien u als kerkelijke gemeente graag de hulpverlening vanuit een christelijke identiteit in uw eigen woonplaats of regio wilt hebben, kunnen wij u helpen door een samenwerkingsverband met u aan te gaan. In het samenwerkingsverband draagt u zorg voor de financiële middelen en dragen wij zorg voor alles wat nodig is om professionele hulpverlening vanuit een christelijke identiteit mogelijk te maken. Deze locaties heten Diaconaal Maatschappelijk Werk locaties (DMW). Inmiddels hebben we voor tientallen kerkelijke gemeenten een DMW locatie opgericht. Samen zorgen we voor betrouwbare, laagdrempelige en toegankelijke hulp en ondersteuning. Wilt u de mogelijkheid bespreken om ook in uw woonplaats of regio een DMW hulpverleningslocatie op te zetten, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Wij stemmen graag met u af wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Financiële ondersteuning

Als stichting zijn we afhankelijk van giften en (kerkelijke) donaties. Om het toenemend aantal hulpvragen te kunnen blijven beantwoorden, hebben we financiële ondersteuning nodig. Wilt u ons financieel steunen? Dat kan! Bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse gift of een terugkerende plaats op het collecterooster van uw gemeente. We staan u graag te woord om de mogelijkheden te bespreken.

IBAN

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is een zogenaamde eerstelijnsorganisatie en moet dus vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Reguliere instellingen voor het AMW worden bekostigd door de Burgerlijke Gemeenten. Wij zijn echter voor ons bestaan in grote mate afhankelijk van particuliere giften, kerkelijke collectes en donateurs. Draagt u het werk van Stichting Schuilplaats ook een warm hart toe, dan kunt u uw gift overmaken op: bankrekeningnummer NL18 INGB0001341400 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘gift Stichting Schuilplaats’. Hiermee maakt u het mogelijk dat er in Nederland hulp en ondersteuning wordt verleend vanuit een christelijke identiteit.

Neem contact met ons op: