Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Verdragen

‘Verdragen’ vind ik een weldadig woord en veelzijdig in kracht. Het geeft volgens mij erkenning aan de worsteling van de mensen, wanneer ze een vorm van lijden moeten doorstaan.

Zo gaat ‘verdragen’ over mildheid en zachtmoedigheid. Het maakt de scherpte minder, naar elkaar en naar onszelf. Ik denk dat het verzachtend werkt zoals de olie, in onze wereld van gebrokenheid en waar de liefde al te vaak gestold lijkt. De wereld, waar mensen eenzaam kunnen zijn, ondanks het samen. ‘Verdragen’ is een woord dat zich ver houdt van perfectie, schijnvertoning en  controle. In verdraagzaamheid zit geen oordeel.

Verdragen naar de menselijke maat, vraagt dat ik mijn eigen zwakte- en rafelranden ken. Dit maakt bescheiden en verwachtingen reëel, het geeft besef, zoals mijn oma meermaals zei “van eenzelfde lap gescheurd te zijn”. Want juist door zichtbaar te zijn voor anderen en meer nabij, lukt het de afstand overbruggen.

Het verdragen van elkaar kent iets van compassie. Of meer nog: mededogen, misschien wel onbaatzuchtigheid. Het geeft weer hoe we ons verhouden tot de ander en diens eigenheid. Soms dwars door onbehagen heen, het leert ons te aanvaarden, dat wat onhebbelijk is, het eigenaardige of anderszins bijzonders. Of juist familietrekjes, de eigenzinnigheden, de platgeslagen stokpaardjes.

Wanneer de ander mij vertrouwen geeft en ik voor even mee mag lopen op diens weg en mij de worsteling laat zien, schept dit verbinding. Al lijkt de weg haast onbegaanbaar en zijn er opgelopen butsen en builen die de pas vertragen. Ik probeer als een vogel over mijn eigen schaduw heen te vliegen, die van afstand waarneemt, dan wordt de ander meer gezien.

Het geeft verbinding deelgenoot te zijn van worstelingen van de ander die naar antwoord zoekt, of naar aanvaarding van zijn lot. Het samen oplopen met de ander, iets van zijn pad ontdekken. Elkaar echt zien, dat maakt verdraagzaam; misschien is dit de menselijke maat, het richt zich op de ander, het geeft en het ontvangt.

Ten diepste is de mens afhankelijk van genade voor verdraagzaamheid. Het woord verdragen dat is eeuwenoud en Bijbels. De Heere Jezus is hier Zelf het Grote Voorbeeld; Hij is gekomen om te dienen en zocht niet Zichzelf maar enkel Eer van Zijn Vader en verlossing van zondaren. Hij heeft wedergegeven hetgeen Hij niet geroofd heeft! Onpeilbare Liefde.

‘En leert van Mij dat Ik Zachtmoedig ben en Nederig van Hart en gij zult rust vinden voor uw zielen’. Stof van meditatie in de lijdenstijd; wat de Heere Jezus heeft willen dragen en verdragen, dóórdragen en heeft wéggedragen!

Toke Kalisvaart

Psychosociaal hulpverlener | Contextueel hulpverlener