Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Face to Face hulpverlening

Bij face to face hulpverlening ligt het accent op begeleidingsgesprekken met de hulpverlener. Dit met als doel om (relatie)problemen en klachten te verhelpen en meer draagkracht en draagvlak te creëren. Zodat met de aangereikte handvatten er weer toekomstperspectief zichtbaar wordt. De gesprekken vinden plaats op één van onze locaties. In overleg is er een mogelijkheid tot begeleiding bij jou thuis.

Ons aanbod van christelijke hulp

1

Individuele begeleiding

In individuele gesprekken met mensen van alle leeftijden inventariseren wij de problemen, zoeken we naar de oorzaken, ondersteunen we mensen bij het vinden van (nieuwe) manieren om met hun problemen om te gaan en geven we concrete adviezen.

Neem contact op
2

Relatietherapie

Door middel van relatiegesprekken waar beide partners aan deelnemen helpen wij jullie om beter met elkaar te communiceren. Hierdoor gaan jullie elkaar beter begrijpen en worden jullie weer betrouwbaar voor elkaar.

Neem contact op
3

Gezinstherapie

Soms brengen ruzie, verwijten en verschil van mening veel verwijdering in gezinnen en families. Wij helpen met herstel van vertrouwen door gesprekken met gezinnen en familieleden. Soms apart van elkaar, maar altijd met het doel om weer met elkaar in gesprek te komen.

Neem contact op
4

Jeugdtherapie

Tieners en opgroeiende jongeren komen soms lastige hobbels tegen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Afhankelijk van de wens van de jongere voeren wij individuele gesprekken of gesprekken waarbij ouders of vrienden aanwezig zijn.

Neem contact op
5

Opvoedingsondersteuning

Ouders helpen wij bij vragen over de opvoeding door middel van opvoedingsondersteuning. Bij voorkeur betrekken we daarbij zo mogelijk zowel de vader als de moeder.


Neem contact op
6

Gespreksgroepen / Cursussen

Een deel van de hulp die wij bieden vindt plaats in groepsverband. De deelnemers aan een cursus leren van elkaar en stimuleren elkaar. Voor verschillende soorten problemen zijn er cursussen beschikbaar, zie hiervoor ons cursusaanbod.

Neem contact op