Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld een (ex-)partner, gezins- of familieleden.

Het geweld kan onder andere lichamelijk, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of eergerelateerd geweld (huwelijksdwang, achterlating, eerwraak, meisjesbesnijdenis).Lees meer over wat huiselijk geweld is.

Hulp bij huiselijk geweld

Huiselijk geweld moet naar buiten komen, want het brengt zoveel schade toe! Bij een vermoeden van huiselijk geweld kunt u (anoniem!) contact opnemen met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of ga naar www.voorveiligthuis.nl. Bij acute nood, bel de politie: 1-1-2.

Stichting Schuilplaats biedt slachtoffers en daders van huiselijk geweld hulp in de vorm van 
psychosociale en therapeutische hulpverleningsgesprekken.

Project Huiselijk geweld en kindermishandeling

Recent is door De Vluchtheuvel, stichting Schuilplaats en het ds. G.H. Kerstencentrum het project 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' gestart. De opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk.

Binnen de drie genoemde instellingen zijn aandachtsfunctionarissen aangesteld die dit project uitvoeren. Zij zijn er voor hulpvragers, familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke.  Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen zij vragen op het gebied van huiselijk geweld, seksueel misbruik  en kindermishandeling beantwoorden. Susan Snoei, maatschappelijk werker bij Stichting Schuilplaats, is één van de aandachtsfunctionarissen. U kunt contact met haar opnemen via dit formulier.

Download meer informatie over het werk van de aandachtsfunctionarissen.


Preventieve activiteiten

Veel ambtsdragers  en kerkelijk werkers ervaren handelingsverlegenheid wanneer het over een moeilijk onderwerp gaat als huiselijk geweld, seksueel misbruik en kindermishandeling. Mogelijk loopt u met vragen zoals:  welke signalen zijn er,  hoe herken ik die, klopt het wel, ga ik met betrokkenen in gesprek en hoe doe ik dat dan, waar is hulp te vinden die aansluit bij de christelijke identiteit van deze mensen? Het is belangrijk dat u niet aan deze vragen voorbij gaat en niets doet, het geweld zal dan niet stoppen.

Betrokken instellingen bieden trainingen op maat voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling evenals het handelen daarop. Deze training is bedoelt voor ambtsdragers, maar ook voor kerkelijk werkers. Mocht u belangstelling hebben voor de training vul dan dit formulier in en een van de aandachtsfunctionarissen zal dan contact u contact opnemen.

Heeft u te maken met huiselijk geweld en zoekt u hulp of kent u iemand die hulp zoekt?

Neem contact met ons op.