Nieuws

Lotgenotengroep partners pornoverslaafden in Sliedrecht

Screen Shot 2017-03-23 at 17.21.59

Meer informatie

Lees meer...

Uw mening over opvoedvragen

shutterstock_74293312

Stichting Schuilplaats is benieuwd naar uw mening over hoe zij als stichting zijnde hulp bij opvoedvragen geven. Daarom doen wij als twee studenten van Driestar Educatief hier onderzoek naar. Wij willen u als donateur, kerkelijk werker, leerkracht of als andere betrokkene bij de stichting vragen mee te werken aan dit onderzoek door middel van het invullen van een enquête. 

Het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd kosten. De door u verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt worden. De resultaten van de vragenlijst worden vertrouwelijk behandeld. Het is niet mogelijk om in te zien wie welke antwoorden ingevuld heeft. 

Indien u bereid bent mee te doen aan dit onderzoek, verzoeken wij u vriendelijk om via onderstaande link de vragenlijst te openen en de vragen en stellingen te beantwoorden. ( op de link gaan staan, met rechte muisknop klikken en vervolgens klikken op hyperlink openen) 

Link naar enquête: https://www.survio.com/survey/d/F4I8N8C7O9O3X6U1X

Uw mening is voor ons belangrijk!

Alvast  heel hartelijk dank voor uw medewerking. 

Lees meer...

Welkom bij de lotgenotenbijeenkomsten narcisme

Screen Shot 2017-04-05 at 09.31.33

Lees meer...

ROUWGROEP jongeren

Eind november start Stichting Schuilplaats / DMW op de locatie Sliedrecht een rouwgroep voor jongeren tot ongeveer 30 jaar.

De groep is bestemd voor jongeren die al langer of misschien nog maar kort een dierbare (zoals ouder(s), broer/zus, partner, vriend(in)) door de dood moeten missen.

De groep zal 4x bij elkaar komen op donderdagavond op de volgende data:

 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december
 • 12 januari


De bijeenkomsten zijn van 19.45 uur – 21.15 uur, en vinden plaats in de groepsruimte van ons kantoor in Sliedrecht, Prickwaert 196. De totale kosten van de cursus bedragen € 100,-.  Dit bedrag kan met een automatische incasso in termijnen worden betaald.

Tijdens de bijeenkomsten staan thema’s  centraal die met rouw en rouwverwerking hebben te make en is gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Lees meer...

Cursus Zelfvertrouwen Sliedrecht najaar 2016


Op de locatie Sliedrecht zal vanaf eind september op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur een cursus Zelfvertrouwen worden gegeven.

Data:

 • dinsdag 27 september
 • dinsdag 11 oktober
 • dinsdag 25 oktober
 • dinsdag 8 november
 • dinsdag 22 november
 • dinsdag 6 december
 • dinsdag 20 december
 • dinsdag 10 januari 2017
 • dinsdag 24 januari
 • dinsdag 7 februari


Voor informatie en/of opgave: 0318-547870 of www.stichtingschuilplaats.nl


Vanwege het grote aantal aanvragen zal in september ook op dinsdagochtend van 09.30 - 11.30 uur (eveneens in Sliedrecht) een cursus Zelfvertrouwen starten. 

Data:

 • dinsdag 27 september
 • dinsdag 11 oktober
 • dinsdag 25 oktober
 • dinsdag 8 november
 • dinsdag 22 november
 • dinsdag 6 december
 • dinsdag 20 december
 • dinsdag 10 januari 2017
 • dinsdag 24 januari
 • dinsdag 7 februari


Voor informatie en/of opgave: 0318-547870 of www.stichtingschuilplaats.nl

Lees meer...

Flyer 'Je stress de baas'


Flyer-training-Je-stress-de-baas-21

Lees meer...

Training 'Je stress de baas'

In de training leer je op een gezonde manier voor jezelf te zorgen. Je leert je grenzen kennen en aangeven. Ook is er aandacht voor het stellen van prioriteiten en het naleven daarvan.

De verschillende avonden zijn gepland op maandagavond van 19.45 - 21.45 uur te Sliedrecht.

Data:

 • 19 september
 • 3 oktober
 • 17 oktober
 • 7 november
 • 28 november
 • 6 februari 2017

Voor meer informatie of voor opgave: www.stichtingschuilplaats.nl / tel. 0318-547870 of info@diaconaalmaatschappelijkwerk.nl

Kosten: 175 euro

Lees meer...

Cursusdata

In Veenendaal zal -bij voldoende deelname- een cursus Zelfvertrouwen gehouden worden op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

Locatie: Kerkewijk 115 in Veenendaal.

Data:

 • 30 augustus
 • 13 september
 • 27 september
 • 11 oktober
 • 25 oktober
 • 8 november
 • 22 november
 • 6 december
 • 20 december
 • 10 januari 2017

In de Achterhoek (Doetinchem) zal -bij voldoende deelname- een cursus Zelfvertrouwen gehouden worden op donderdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur.


Data:

 • 1 september
 • 15 september
 • 29 september
 • 13 oktober
 • 27 oktober
 • 10 november
 • 24 november
 • 8 december
 • 22 december
 • 12 januari 2017

Lees meer...