Christelijke hulpverlening Apeldoorn


Woont u in de regio Apeldoorn en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Bel dan 0318 - 54 78 70 (algemeen advies- en informatienummer) of  06 – 19 58 41 22 (specifiek DMW Apeldoorn). Verdere informatie over de wijze waarop u zich kunt aanmelden voor hulpverlening van het DMW Apeldoorn vindt u onder Aanmelden en werkwijze.


DMW Apeldoorn

Stichting Schuilplaats heeft per 1 januari 2016 een hulpverleningslocatie geopend in Apeldoorn, genaamd DMW Apeldoorn. Stichting Schuilplaats heeft onderzoek gedaan en constateerde een (toenemende) behoefte aan identiteitsgebonden psychosociale hulpverlening. DMW Apeldoorn wordt mede mogelijk gemaakt door een structurele bijdrage van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn en giften van overige kerken en donateurs in Apeldoorn. De gesprekken worden gehouden in de kelder van het kerkgebouw van de Hervormde Eben Haëzerkerk in Apeldoorn (ingang aan de achterzijde van kerk).

 

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina zorgaanbod

Werktijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur. In onderling overleg zijn er mogelijkheden om afspraken te maken in de avonduren.


Financiële bijdrage

De hulp die DMW Apeldoorn verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door een structurele bijdrage van de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn en giften van overige kerken en donateurs in Apeldoorn.

Op basis van bovenstaande is de hulp die DMW Apeldoorn verleent voor de hulpvrager kosteloos. Indien u bij Pro life Zorgverzekering aanvullend verzekerd bent, worden een aantal gesprekken door Pro life Zorgverzekering vergoed.

Indien u niet in staat bent om naar de hulpverleningslocatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0,39 per gereden kilometer.

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL69RABO0393311988 van de Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Apeldoorn'. Hartelijk dank! Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.


 
Contactgegevens

Zonnedauw 8
7322 EC Apeldoorn


ebenhaezeker apeldoornNeem contact op met locatie Apeldoorn