Informatiemateriaal

Hier kunt u voorlichtingsmateriaal downloaden. Wilt u bijvoorbeeld voorlichting geven over het werk van Stichting Schuilplaats, dan kunt u de Powerpoint-presentatie downloaden. Ook vindt u hier een informatiestukje t.b.v. plaatsing in de kerkbode.


PR-stukjes/algemene informatie voor kerkbode


Powerpointpresentatie


Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd en de Verwijsindex

In diverse burgerlijke gemeenten is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd gestart. DMW A&V heeft in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de signaleringsfunctie als organisatie, maar ook voor de kerken. De presentatie geeft uitleg over het systeem Zorg voor Jeugd en de taak van kerken en het DMW hierin. De presentatie kan gebruikt worden in de kerkelijke gemeenten om bekendheid te geven aan Zorg voor Jeugd. Bij vragen kunt u contact opnemen met DMW Alblasserwaard & Vijfheerenlanden of Stichting Schuilplaats.

Een goede verwijsindex staat of valt met de kwaliteit van de meldingen. Maar wanneer doet u een melding en wanneer niet. De handreiking op de website www.handreikingmelden.nl helpt u, de professional, bij het maken van die afweging.

Vermoedt u dat een jeugdige in zijn ontwikkeling en groeien wordt belemmerd? Dan kunt u de handreiking gebruiken als een hulpmiddel bij het kwalificeren van het risico. DMW Staphorst en DMW Woudenberg participeren in de Verwijsindex van de betreffende regio.