Nieuws

Cursus 'Verder na echtscheiding'

Flyer cursus VNE 2017-2018 MN.JPG

Lees meer...

Gespreksgroep rouw Sliedrecht

Flyer gespreksgroep rouw Sliedrecht 2017.JPG

Lees meer...

Training 'Je stress de baas!'

Training Je stress de baas 2017.JPG

Lees meer...

Cursus zelfvertrouwen Sliedrecht

Flyer cursus zelfvertrouwen Sliedrecht 2017-1.JPG

Lees meer...

Cursus zelfvertrouwen

flyer Zelfvertrouwen najaar 2017.GIF

Lees meer...

Symposium: Leven met scherven

Datum
10 november 2017

Sprekers
Carianne Ros (TotalBalance)
Voor, tijdens en na je scheiding in balans blijven met God, jezelf en je omgeving

Janneke Burger (Jente)
Psalm 103: Schuld en schaamte in relatie tot echtscheiding

Workshops - In gesprek met de auteurs
Anje Slootweg (BVD advocaten)
Marian Leenman (Stichting Schuilplaats)

Tijdstip
14:00 - 16:30
Inloop vanaf 13:30, afsluiting met een hapje en drankje.

Locatie
Raadhuisplein 55
3771 ER Barneveld

Het inschrijfgeld bedraagt € 10, daarvoor ontvangt u tevens het boek ‘Leven met scherven’. Aanmelden kan via: www.bvd-advocaten.nl/levenmetscherven  Cover Leven met Scherven

Lees meer...

Keurmerk Christelijke Zorg

Een keurmerk voor christelijke zorg? Ja, dat bestaat. Uw geloof en levensovertuiging omvatten belangrijke overtuigingen, waarden en normen, die u wellicht wilt delen met een hulpverlener. Dan is het belangrijk dat een zorgverlener uw geloof erkent en herkent. Alleen dan is het mogelijk om u volledig te begrijpen en u op passende wijze te helpen.

Het Keurmerk Christelijke Zorg staat garant voor professionele zorg waarin eveneens aandacht besteed kan worden aan uw christelijke levensovertuiging. Het bespreken van geloofskwesties vindt echter alleen plaats als u dit zelf wenst.


Over het keurmerk
Als aanvulling op de geldende reguliere kwaliteitseisen aan gezondheidszorg, staat het Keurmerk Christelijke Zorg garant voor de toepassing van christelijke principes binnen een zorgtraject. Het keurmerk stelt eisen op het gebied van identiteit aan een betrokken instelling. Zo weet u zeker dat er binnen de hulpverlening ook aandacht kan zijn voor uw geloof.

Organisaties met het Keurmerk Christelijke Zorg staan garant voor de volgende principes:

  • De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling, waarin verwezen wordt naar de Bijbel als Woord van God.
  • Binnen de instelling wordt gewerkt met christelijke hulp- en zorgverleners.
  • De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.
  • Binnen de instelling heerst een open cultuur en zijn Bijbelse omgangsvormen tussen mensen belangrijk.

Stichting Schuilplaats heeft het Keurmerk Christelijke Zorg.

Lees meer...

Cursus Verder na echtscheiding

U kunt zich aanmelden voor de cursus Verder na echtscheiding

Lees meer...