Privacyreglement

Om de privacy van u als cliënt te waarborgen, zijn er enkele regels opgesteld:

  • De hulpverlener legt de schriftelijke gegevens vast. Deze gegevens zijn bedoeld ter ondersteuning van de hulpverlening. Twee jaar na beëindiging van de hulpverlening worden deze schriftelijke gegevens vernietigd;
  • Wanneer de hulpverlener het in het belang van de hulpverlening nodig acht met anderen over een situatie te overleggen, bijvoorbeeld met een huisarts, kan dat alleen met toestemming van de cliënt. Zonder diens toestemming wordt geen contact met derden opgenomen;
  • De hulpverlener is verplicht tot geheimhouding van alle kennis over de cliënt.  


Inzage privacyreglement

De regelingen betreffende de privacy staan beschreven in het privacyreglement van Stichting Schuilplaats en het DMW. U kunt het privacyreglement te allen tijde inzien op ons kantoor op één van de hulpverleningslocaties. U kunt het privacyreglement hier ook downloaden: Privacyreglement.


Meer weten hoe we omgaan met privacy?

Meer informatie kunt u lezen in de brochure 'privacy en klachten'