Kwaliteit

Stichting Schuilplaats werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Dit is door het externe certificeringsbureau Lloyds's beoordeeld. 

De beoordeling is alsvolgt gerapporteerd: "De organisatie voldoet op een goede wijze aan de normen van het HKZ certificatieschema voor het Algemeen Maatschappelijk Werk en wordt met positief advies voor certificering voorgedragen".

Stichting Schuilplaats ziet het certificaat als een erkenning voor de wijze waarop zij hulp verleent aan cliënten. Bij Stichting Schuilplaats staan de behoefte en belangen van de cliënt centraal, is de informatie helder, gestructureerd en worden afspraken nagekomen. Om dit mogelijk te maken, wordt er gebruik gemaakt van een digitaal kwaliteitssysteem, waarin alle procedures, documenten en formulieren systematisch geordend staan. Op deze manier is de werkwijze voor cliënten en medewerkers transparant, ordelijk en eenduidig. Daarnaast blijft Stichting Schuilplaats continu werken aan het optimaliseren van het hulpverleningsaanbod.