Klachtenreglement

Suggesties voor verbetering 

De hulpverleners van Stichting Schuilplaats en het DMW doen hun best om een optimale kwaliteit te leveren in de hulpverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet (geheel) tevreden bent. We hopen dat u ons daarover informeert, zodat we kunnen proberen iets aan uw ongenoegens te doen. We horen ook graag van u als u vindt dat zaken verbeterd kunnen worden. U kunt uw ongenoegens en uw suggesties voor verbetering zowel mondeling als schriftelijk aangeven bij de desbetreffende hulpverlener van Stichting Schuilplaats of het DMW. Daarnaast is het mogelijk om het kenbaar te maken aan de teamleider hulpverlening of aan de directie van Stichting Schuilplaats. 

Op die manier weten we wat er bij u leeft en kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken of de hulpverlening verbeteren. Is het niet gelukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Schuilplaats en het DMW. De klachtenregeling staat beschreven in het klachtenreglement. Indien u gebruik wilt maken van de klachtenregeling, dan kunt u uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de onafhankelijke interne klachtencommissie. De interne klachtencommissie behandelt uw klacht conform de afspraken, zoals deze staan beschreven in het klachtenreglement. Het adres van de interne klachtencommissie staat vermeldt in de brochure 'privacy en klachten'.

Inzage klachtenreglement 

De regelingen betreffende de klachten staan beschreven in het klachtenreglement van Stichting Schuilplaats en het DMW. U kunt het klachtenreglement te allen tijde inzien op ons kantoor of één van de hulpverleningslocaties. U kunt het klachtenreglement hier ook downloaden: Klachtenreglement.

Meer weten over hoe we omgaan met klachten?

Meer informatie kunt u lezen in de brochure 'privacy en klachten'