CLIËNTEN over Stichting Schuilplaats

Femke (63) heeft een zoon met psychische problemen

“Door de gesprekken met Schuilplaats heb ik geleerd om met gevoelens van falen beter om te gaan. Ik mocht aanvaarden dat elke ouder fouten maakt. Het heeft geholpen om te ontdekken welke rol mijn eigen geschiedenis hierin heeft. Ik leerde mijn gevoelens beter herkennen en ze uit te spreken, waardoor ik beter voor mijzelf zorg. Ik schuif problemen niet meer onder het tafelkleed.”

“De hulpverlener heeft mij geleerd om het tobben een halt toe te roepen. Ik heb heel lang gedacht dat ik grip had op hoe het leven loopt. Ik lag ’s nachts uren te piekeren hoe ik moest handelen in het contact met mijn zoon. Stichting Schuilplaats heeft mij geholpen om een andere levenshouding aan te nemen. Niet ik, maar de Heere God heeft de macht. Van mij wordt alleen gevraagd er te zijn en lief te hebben .”

De naam Femke is gefingeerd.

Peter van den Heerde (71) verloor zijn vrouw

“Ik heb geleerd dat er geen strategie is om gevoelens van verdriet en rouw te voorkomen, maar dat verdriet en pijn bij het rouwproces horen. De gesprekken met de hulpverlener hebben mij geholpen om met mijn rouw om te gaan. Ik merkte dat de hulpverlener snel door had hoe ik in elkaar zit. Met behulp van een whiteboard maakte hij duidelijk dat ik verder wilde zijn dan ik was. Hij zei: ‘Kijk, u zit nog in stap twee maar u wilt al bezig zijn met stap zeven. Dat gaat niet. Laat alle gevoelens van rouw, het verdriet, de pijn, de ontgoocheling eerst maar eens toe. Uw gevoelens zijn niet vreemd; die horen bij een rouwproces.’”

De naam Peter van den Heerde is gefingeerd.

 

Mariska Venema (37) heeft een incestverleden

“Ik zat vol emoties en kon vaak niet helder nadenken over de keuzes en stappen die ik het beste kon zetten. De hulpverlener hielp mij steeds weer mijn motivatie helder te krijgen, zodat ik weloverwogen de stappen kon zetten naar mijn vader. Hierdoor heb ik richting mijn familie geen dingen gedaan of gezegd waar ik later spijt van zou kunnen krijgen.”

 “Mijn problemen heb ik onder begeleiding van de hulpverlener voldoende aangepakt en ik verwacht in de toekomst geen hulp meer nodig te hebben. Als er nog weer eens een probleem zich voordoet dan zal ik zo weer voor het DMW kiezen. De hulpverlener heeft mij heel goed geholpen, ondersteund en goed inzicht gegeven in wie ik ben en waar ik sta. Ik kan nu de schade uit mijn jeugd een plek geven. Ik zie dit als de trouw en genade van de Heere God in mijn leven.”

De naam Mariska Venema is gefingeerd.


Cora Roskam (59) liep vast toen haar man met pensioen ging en ze in een nieuwe levensfase kwamen

 “Door de gesprekken met de hulpverlener ben ik mij bewust geworden dat het drinken van alcohol geen oplossing van het probleem is, maar een nieuw probleem. Zeker nu we binnenkort opa en oma hopen te worden, wil ik dit probleem er niet bij hebben. We hebben één zoon en schoondochter en ik hoop een goede oma te zijn voor hun kindje.”

 De naam Cora Roskam is gefingeerd.

 

Monique Dekkers (45) was depressief

“Het is zo fijn als iemand naar je luistert, de tijd neemt om je te begrijpen en ook nog op dezelfde christelijke golflengte zit. Door de vragen die de hulpverlener stelde, ging ik nadenken en kreeg ik het probleem zelf ook steeds meer helder. Al pratend ontdekten we eigenlijk samen hardop mijn denkpatroon. Dat gaf mij al heel veel inzicht. Door mijn dagelijkse denken te onderzoeken en te bespreken, leerde ik mijn oude gedachten stop te zetten en redelijk te maken.”

De naam Monique Dekkers is gefingeerd.

 

Sari (40) en Rob (42) hadden problemen in de omgang met hun puber-dochter

“Wat zo fijn is aan Stichting Schuilplaats is dat de hulpverleners geen oordeel hebben over onze visie op geloof en leven. Ze zeggen niet je moet je keuzes maar eens aanpakken. Ze hebben respect voor hoe wij in het leven staan en ze delen onze normen en waarden.”

De naam Sari en Rob is gefingeerd.

  

Jolanda (26) had spanningsklachten die te maken bleken te hebben met de manier waarop ze in relatie stond tot anderen.

“Dat vind ik de meerwaarde van hulpverlening vanuit christelijk perspectief: er wordt op basis van Bijbelse uitgangspunten gewerkt aan herstel van personen én van relaties met de mensen die je gegeven zijn.”


De naam Jolanda is gefingeerd.

 

Marieke (21) leerde omgaan met de schade uit haar gezin van herkomst.

 “Ik was op mijn 18de gewoon al levensmoe. Ik wilde niet meer leven. Ik zag geen toekomst meer en dacht dat er niemand zou zijn die met mij samen wilde leven. Met hulp van DMW ben ik sterker geworden. Mijn geloofsleven groeide in deze periode. Mijn ogen werden geopend voor een levende

God die Zijn handen naar me uitstak en zei: ‘Kind, alle moeite en zorg zal ik met jou dragen’. Op het gebed kreeg ik verkering met een zorgzame jongen die naar me wilde luisteren en er voor me was.”

De naam Marieke is gefingeerd.

 

Leo van Dijk (35) worstelde met zijn seksverslaving 

“Ik zou tegen alle mannen willen zeggen die worstelen met seksverslaving: zoek ook hulp! Want je kunt er vanaf komen, maar dat lukt je nooit alleen. Zet een stap, ook al is je schaamte groot. Je bent echt de enige niet...”

De naam Leo van Dijk is gefingeerd.

Neem contact op

Herkent u zich in één van deze verhalen, of wilt u uw eigen verhaal met ons delen? Neem contact met ons op door dit formulier in te vullen. 
Wij zullen u zo spoedig mogelijk benaderen.