Over Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. De christelijke hulpverlening is gericht op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op verwerkingsproblematiek zoals rouw en incest. Stichting Schuilplaats streeft hierbij naar samenwerking met andere christelijke hulpverleningsorganisaties zoals: stichting Eleosstichting de Vluchtheuvel en HDS.

Christelijke hulp aan mensen in nood

Stichting Schuilplaats is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Bijbel, de Heilige Schrift, die zij erkent als het onfeilbare woord van God. Ook aanvaardt zij de Drie Formulieren van Enigheid. Het doel van de stichting is het verlenen van christelijke hulp aan mensen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast heeft zij een consultatiefunctie voor predikanten, ouderlingen en diakenen.  

Hulpverlening moet concreet en praktisch zijn. Daar spannen de Schuilplaats-medewerkers zich voor in. De meerwaarde om dit werk te doen ligt in onze christelijke identiteit. In dat licht is de hulpverlening van een andere orde dan bij andere hulpverlenende organisaties.  

Locaties Stichting Schuilplaats

Onze vestigingen vindt u in de volgende plaatsen:


Wilt u meer weten over de Stichting Schuilplaats en zijn werkwijze? Onder Publicaties vindt u de informatiefolder, Schuilplaats Nieuws en interessante downloads. Uiteraard kunt ook telefonisch informatie opvragen via het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 54 78 70 of via het contactformulier.

Neem contact met ons op