Christelijke hulpverlening Woudenberg

Woont u in Woudenberg en wilt u zich aanmelden of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer: 0318 - 54 78 70

DMW Woudenberg

Het DMW in Woudenberg is een initiatief van de diaconie van de PKN Hervormde Gemeente in Woudenberg in samenwerking met de Hersteld Hervormde Kerk in Woudenberg. In oktober 1999 is het DMW van start gegaan. De aanleiding voor het initiatief was de grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen. In samenspraak met een aantal huisartsen die deze behoefte ook signaleerden is hieraan inhoud gegegeven door een samenwerking aan te gaan met Stichting Schuilplaats.

Informatie en aanmelding

Informatie over de wijze waarop u zich kunt melden voor hulpverlening van het DMW in Woudenberg vindt u onder Aanmelden en werkwijze.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina zorgaanbod

Financieel ondersteunen

Voor DMW Woudenberg ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervomde Gemeente uit Woudenberg . Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draagt u, samen met de participerende kerken, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

U kunt eventueel naast de eigen bijdrage ook een gift overmaken op:
NL75 RABO 0372 4005 23 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Woudenberg’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.Neem contact op met locatie Woudenberg

Contactgegevens


Schoutstraat 8-A
3931 HT  Woudenberg
Telefoon: (033) 2861340
e-mail: info@stichtingschuilplaats.nl

 
Routebeschrijving naar locatie Woudenberg

Het DMW in Woudenberg is gevestigd in het gebouw Eben-Haëzer aan de Schoutstraat 8-A. De ingang voor het DMW is aan de achterzijde van het gebouw, via de Middenstraat.