Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Woudenberg

Terug naar alle locaties

Woon je in Woudenberg en wil je je aanmelden of informatie opvragen over onze christelijke hulpverlening? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 – 54 78 70.

Woon je buiten Woudenberg? of wil je op andere dagen dan de openingstijden hulp ontvangen? Dan kun je terecht bij de regio Midden Nederland   of DMW Scherpenzeel.

DMW Woudenberg

Stichting Schuilplaats heeft in 1999 een hulpverleningslocatie geopend in Woudenberg. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Woudenberg wordt mede mogelijk gemaakt door een structurele bijdrage van verschillende kerken uit Woudenberg. De gesprekken vinden plaats in kerkelijk centrum Eben Haëzer.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen

Voor DMW Woudenberg ontvangen we structurele bijdragen van de Hervormde Gemeente en de Hersteld Hervomde Gemeente uit Woudenberg . Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging. De eigen bijdrage voor de hulpverlening is € 25,00 per gesprek. Hiermee draag je samen met de participerende kerken bij, om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren.  Wanneer je buiten Woudenberg woonachtig bent en niet kerkelijk of economisch verbonden bent met Woudenberg, is de eigen bijdrage gelijk aan Schuilplaats Midden Nederland.

Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor je niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op jou van toepassing is, hebben we graag contact met je om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch van betekenis voor je kunnen zijn.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL75 RABO 0372 4005 23 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Woudenberg o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Woudenberg’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank! Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Medewerkers