Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Staphorst

Terug naar alle locaties

Woont u in Staphorst en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woont u  buiten Staphorst? Dan kunt u terecht bij de regio Noord Nederland.

DMW Staphorst

Stichting Schuilplaats heeft in 2008 een hulpverleningslocatie geopend in Staphorst op initiatief van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst.. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) Staphorst wordt grotendeels gefinancierd door de burgerlijke gemeente van Staphorst en door een structurele bijdrage van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst.  De gesprekken vinden plaats in het Carinova gebouw in Staphorst.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijgt u een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kunt u ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen?

De hulp die DMW Staphorst verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de diaconie van de Hersteld Hervormde Kerk Staphorst, door de Burgerlijke Gemeente van Staphorst en door giften.

Indien u niet in staat bent om naar de hulpverleningslocatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer. Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. 'Diaconaal Maatschappelijk Werk Staphorst'. Hartelijk dank !

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.