Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Hulpverlening Staphorst

Terug naar alle locaties

Woon je in Staphorst en wil je je aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies- en informatienummer 0318 - 54 78 70.

Woon je buiten Staphorst? Dan kunt u terecht bij de regio Midden Nederland.

DMW Staphorst

Stichting Schuilplaats heeft in 2008 een hulpverleningslocatie geopend in Staphorst op initiatief van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst.. DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) Staphorst wordt grotendeels gefinancierd door de burgerlijke gemeente van Staphorst en door een structurele bijdrage van de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst.  De gesprekken vinden plaats in het Carinova gebouw in Staphorst.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Je hebt dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Buiten dit spreekuur krijg je een telefoniste aan de lijn of een antwoordapparaat. Hulpvragen kun je ook via het contactformulier indienen.

Financieel ondersteunen?

De hulp die DMW Staphorst verleent is voor de hulpvrager kosteloos. Dit wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met de Burgerlijke Gemeente van Staphorst en door steun van de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst.

Indien je niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in noodzakelijke situaties) bij je thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

Giften

Uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom! U kunt een gift overmaken op: NL18 INGB 0001341400 van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Bijdrage Stichting Schuilplaats’. Hiermee draagt u bij om zulke initiatieven als in Staphorst mogelijk te maken. Namens ons als organisatie: hartelijk dank! Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar   Financiën.

Medewerkers