Christelijke hulpverlening Zuid West Nederland

Woont u in de regio Zuid-Holland, Zeeland of Noordwest Brabant en wilt u zich aanmelden voor christelijke hulpverlening of informatie opvragen? Bel dan naar het algemeen advies-en informatienummer (0318) 54 78 70.

Stichting Schuilplaats heeft vanaf 01-01-2012 tijd beschikbaar gesteld voor hulpverlening aan mensen die niet woonachtig zijn in de plaats Ridderkerk (DMW Ridderkerk) of in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (DMW A&V). De afstand naar Veenendaal is voor deze mensen vaak te groot. Zodoende heeft Stichting Schuilplaats een gelegenheid gecreëerd om hulp te kunnen verlenen aan mensen die woonachtig zijn in Zuid Holland, Zeeland of Noordwest Brabant. De hulpverlening wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Stichting Schuilplaats.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of hulpvragen is er elke werkdag van 8.30 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. U heeft dan rechtstreeks contact met een hulpverlener, die aangeeft hoe het vervolgtraject eruit zou kunnen zien. Hulpvragen kunt u ook via het aanmeldingsformulier indienen.

Hulpaanbod en werkwijze

Het hulpaanbod en de werkwijze zijn identiek aan die van de overige locaties van Stichting Schuilplaats en het Diaconaal Maatschappelijk Werk. Zie voor verdere informatie op de pagina hulpaanbod.

Financiële bijdrage

Stichting Schuilplaats ontvangt bijdragen van kerken en particulieren die het werk van Stichting Schuilplaats een warm hart toedragen en dit werk financieel willen steunen. Daarnaast zijn we genoodzaakt om aan u een financiële bijdrage te vragen voor de hulpverlening op basis van een machtiging.

De eigen bijdrage voor de hulpverlening in Zuid West Nederland is € 35,00 per gesprek voor individuele begeleidingsgesprekken en € 45,00 voor relatiegesprekken. Hiermee draagt u, samen met de kerken en particulieren, bij om op een financieel verantwoorde manier de hulpverlening te realiseren. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent om dit bedrag te betalen. Wanneer dit op u van toepassing is, hebben we graag met u contact om samen naar een oplossing te zoeken, zodat we toch voor u van betekenis kunnen zijn.

Indien u niet in staat bent om naar de locatie te komen, kunnen wij (in uitzonderlijke situaties) bij u thuis komen. Hiervoor geldt dan een reiskostentarief van € 0.39 per gereden kilometer.

U kunt, naast de eigen bijdrage, ook een gift overmaken op:
NL69 RABO 0393 319 88 ten name van Stichting Schuilplaats o.v.v. ‘Diaconaal Maatschappelijk Werk Zuid West Nederland’. Hiermee maakt u het mogelijk dat mensen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen toch de noodzakelijke hulp en ondersteuning krijgen. Namens hen: hartelijk dank!

Voor aanvullende informatie over financiën verwijzen we u naar Financiën.


Neem contact op met locatie Zuid West Nederland

Contactgegevens

Bezoekadres:
Gebouw Obadja
Schepenstraat 4 Ridderkerk
Telefoon (0318) 54 78 70

Postadres:
Prickwaert 196
3363 BH Sliedrecht